תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה אוגוסט 2013

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה: אבחון, שיקום, התאמות וחלופות לניידות בקהילה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2013. לתקציר נייר העמדה בעברית לחץ/י: תקציר עברית. לנייר העמדה באנגלית לחץ/י: abstract. לנייר העמדה כולו לחץ/י: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה.