משולחן העמותה- גליון נובמבר 2012

 
 
 
לפניכן/ם מדור משולחן העמותה שהתפרסם בגיליון נובמבר 2012 של כתב העת מקצועי ה IJOT. למדור משולחן המערכת לחץ/י: שולחן העמותה. למדור משולחן העמותה באנגלית לחץ/י:From the Society's Desk - November 2012