נובמבר 2012 כרך 21 (4)

 
 
תכנית התערבות המערבת פעילות עם צמחים, לילדים עם מוגבלות שכלית ומגבלת ניידות- תאור מקרה
Activities with Plants for Children with Developmental and Intellectual Disability and Limited Mobility- A Case Study
 
מאת: ורד שרון- יאירי, מרגלית כהן
מילות מפתח: מוגבלות שכלית התפתחותית, מגבלת ניידות, מרפאות בעיסוק, פעילות עם צמחים, הצמח כאביזר משחקי.
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר תכנית התערבות פעילות עם צמחים.
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract