חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008

 
 
 
בתאריך  30.7.2008, התפרסם ברשומות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. החוק נכנס לתוקף בתאריך - 30.1.2009. על-פי החוק, על מבקשי התעודה להיות בעלי השכלה והכשרה מתאימים (בעלי תואר ראשון לפחות) ולעמוד בבחינה ממשלתית במקצוע זה. לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות לחץ/י: חוק הסדרת העיסוק 2008. לתיקון חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע–2010 לחץ/י: תיקון חוק הסדרת העיסוק.

 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear