OT Treatment for People with Cognitive Limitation

 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של  נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004 בנושא טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית : Occupational Therapy Treatment for People with Cognitive Limitation. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:Occupational Therapy in the school system- תרגום