Occupational Therapy in the school system- תרגום

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003 בנושא ריפוי בעיסוק במערכת החינוך: Occupational Therapy in the school system. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י: Occupational Therapy in the school system.