נובמבר 2011, כרך 20 (4)

 
 
Comparing the Effectiveness of a Parent Group Intervention with Child- Based Intervention for Promoting Playfulness in Children with Disabilities. 
 השוואה בין יעילותה של התערבות קבוצתית להורים ובין יעילותה של התערבות יחידנית לילד לשם קידום משחקיות אצל ילדים אם מוגבלויות
 
Author: Anita C. Bundy, Jitka Kolrosova, Sarah- Grace Paguinto, Paula Bray, Belinda Swain, Margaret, Wallen, Lina Engelen.
Key Words: Parent education, mixed method approach, pilot study, occupational therapy. 
 
לתקציר המאמר באנגלית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר עברית
למאמר לחץ/י: מאמר מלא