התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ 11_2009

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. לנייר העמדה לחץ/י: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ 11_2009.