אוגוסט 2011, כרך 20 (3)

 
 
ביצוע עיסוקי, תמיכה חברתית, ושביעות רצון בקרב אמהות חד הוריות בהשוואה לאמהות נשואות
Occupational Performance, Social Support and Life Satisfaction jn Single Mothers Compared with Married Mothers

מאת: מיכל אברך בר, דנה לבוק- גל, טל ירוס.
מילות מפתח: אמהות, זהות עיסוקית, יכולת עיסוקית, מסגרות עיסוקיות, מחקר איכותני.