נובמבר 2008, כרך 17 (4)

 
 
בניית לוח "בוקר" לאבחון ה- (CMT- CH)כContextual Memory Test Child ומציאת תוקף ומהימנות בעבור ילדים בני 14-8 המתגוררים בישראל
 
מאת: דולי צימרמן, מיכל טנא רינדה, יעל פוגל, שרי חוס, ראפת גנאמה, חנאן ברהום שומלי, אלכסנדרה שטיין, בתיה אנגל יגר, צמרת ריקון.
מילות מפתח: תפקודי זיכרון, מטה- זיכרון, מבחני זיכרון, ילדים, CNT-CH
 
תקציר
כלי האבחון(CMT)Contextual Memory Testנבנה בעבור אנשים מבוגרים ומעריך היבטים שונים של זיכרון ומטה- זיכרון.כלי זה סיפק בסיס לבניית אבחון המותאם לילדיםCMT-CH, שנמצא תקף ומהימן גם בעבורם, על ידי דור ועמיתותיה (2007). במסגרת מחקר זה נבנה לוח חדש לאבחון ה–CMT-CH, בדומה למבחן המקורי, שישמש כמדד תוצאה בתהליך הטיפולי. לוח זה מתייחס לסיטואציית הבוקר שחווה הילד, ומכאן שמו "לוח בוקר". במחקר השתתפו 60 ילדים, בבני 8- 14 המתגוררים בישראל. למציאת תוקף מקביל ללוח החדש הועברו לכל ילד תת מבחן "נקודות" ו"פנים" מתוך מבחן ה-Children’s MemoryScale(CMS), לוח "בית הספר" מתוך מבחן ה-CMT-CHולוח "בוקר" (החדש). תוצאות המחקר אוששו את תקפותו של הלוח החדש והתאמתו לילדים, הן כבעל תוקף מבחין (לפי גיל) והן כבעל תוקף מקביל לאבחון ה-CMS. נראה כי אבחון ה-CMT-CHהנו כלי מהימן לבדיקת זיכרון חזותי ומודעות לזיכרון בילדים, וראוי להשתמש בו כמדד תוצאה של לפני-אחרי התערבות. מגבלות המחקר: מדגם נוחות קטן. מומלץ לחזק ולהעמיק את ממצאי המחקר הזה במחקר המשך.
 
 
דולי צימרמן,BOT,zeyel@netvision.net.il.
מיכל טנא רינדה,BOT,michal.rinde@gmail.com.
יעל פוגל,BOT,yfogel2005@012.net.il.
חוס שרי,BOT,hus@012.net.il.
ראפת גנאמה,BOT,hazraf80@hotmail.com.
חנאן ברהום שומלי ,BOT,hbarhoum@hotmail.com.
אלכסנדרה שטיין,BOT,ashtein55@gmail.com.
הכותבים הם סטודנטים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה. המחקר נעשה במסגרת קורס "כלי מדידה והערכה" בהנחיית ד"ר צמרת ריקון.
בתיה אנגל יגר,OT ,PhD, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה,.batya@research.haifa.ac.il
צמרת ריקון,OT ,PhD, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה,ricon@inter.net.il.