נובמבר 2008, כרך 17 (4)

 
 
הקשר בין השתתפות בפעילויות ספורט ובין תפיסת איכות חיים בקשישים בריאים
 
מאת: עדית שטיינמן, יעל פריד, מלכה איצקוביץ
מילות מפתח: הזדקנות, בריאות, איכות חיים, פעילות ספורט
 
תקציר
העלייה בתוחלת החיים בעשורים האחרונים מעלה צורך לבדוק משתנים שעשויים לשפר את איכות חייהם של קשישים. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר שבין השתתפות בפעילויות ספורט ובין תפיסת איכות החיים של קשישים.  המדגם כלל 73 אנשים בני 65 ומעלה, בריאים, החיים בקהילה; 41 מתוכם השתתפו בפעילויות ספורט לפחות פעמיים בשבוע במשך ששת החודשים האחרונים לפחות, ו-32 לא השתתפו בפעילויות ספורט. הנבדקים ענו על שאלון פרטים אישיים ועל שאלון להערכת תפיסת איכות חיים WHOQOL-BREF. תפיסת איכות חיים נמצאה גבוהה יותר בקרב קשישים העוסקים בפעילויות ספורט. נמצא קשר בין משך העיסוק בספורט ומספר השעות השבועיות המוקדשות לפעילויות ספורט לבין תפיסת איכות חיים. המסקנה העיקרית מתוצאות המחקר היא שיש לכוון אנשי מקצועות בריאות לעידוד אוכלוסיות קשישים  לעסוק בפעילויות גופניות.
 
 
 
עדית שטיינמן, BOT, סטודנטית לריפוי בעיסוק בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב בזמן ביצוע המחקר. 
יעל פריד, BOT, סטודנטית לריפוי בעיסוק בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב בזמן ביצוע המחקר. 
מלכה איצקוביץ, OT, MA, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב; בי"ח לוינשטיין רעננה.
מאמר זה מבוסס על עבודת מחקר שנכתבה במסגרת סמינר מחקר בלימודים לתואר ראשון בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב.