הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

נובמבר 2006, כרך 15, מס' 4

 
 
שילוב של למידה מתוקשבת (הוראה מרחוק) בתכנית הלימודים בריפוי בעיסוק
מאת: נעמי שרויאר, נעמי יוסמן, עינת גל, ליאת חן, צמרת ריקון, תמר וייס
מילות מפתח: למידה המבוססת על בעיות, טכנולוגיה, פיתוח תכניות לימודים
 
תקציר:
מאמר זה מציג את התהליך של שילוב למידה מתוקשבת בתכנית הלימודים בריפוי בעיסוק בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. במאמר מוצגת סקירה של קורסים שונים ששולבה בהם תכנית מתוקשבת ונבחנת ההתפתחות המקבילה של מיומנויות מתקושבות בקרב מרצים וסטודנטים במתכונת זאת. המאמר מציג דרך לניתוח הגורמים המעכבים וחיפוש גורמים מאפשרים בהקניית שיטות למידה חדשות, באופן שניתן ליישום בהוראה ובהנחיית קבוצות למידה גם כקלינאים.
 
 
Incorporating Online Learning into the Occupational Therapy Curriculum
 
:Summary
This article introduces the process of incorporating online learning into the Occupational Therapy curriculum at The University of Haifa. It presents a case study of several courses developed using an online format and examines the concomitant development of online skills on the part of both lecturers and students.