אוגוסט 2006, כרך 15, מס'3

 
 
ממוסד לקהילה: תפקיד המרפאה בעיסוק כמאפשרת נגישות ותפקידים עיסוקיים
מאת: טובי קורן,חנה פלסנשטיין ג'סנר, לורי רוזנברג
מילות מפתח: deinstitutionalization, accessibility, home environment, MOHO
 
תקציר:
התאמת דיור, שנעשית לפי הגישה ההוליסטית כשהמטופל עומד במרכז, נותנת הזדמנות להתערבות של הריפוי בעיסוק מעבר להסרת מכשולים פיזיים בסביבה. במאמר זה מתואר פרויקט בבית חולים אלין בירושלים, המאפשר למטופלים שגדלו באלין לעבור לחיים עצמאיים בקהילה. כחלק מצוות רב-מקצועי, המרפאה בעיסוק מבית החולים היא האחראית לשינויי הדיור בבית החדש. יחד עם המרפאה בעיסוק מן היחידה להמשך טיפול של קופת חולים, היא מסייעת למטופל במעבר לקהילה הן בהנגשה הפיזית של סביבתו והן בהשתלבותו בתפקידים עיסוקים חדשים.
 
 From the institution to the community: The role of the occupational therapist in facilitating home adaptations and an enabling environment
 
:Summary
Home adaptations, planned from a holistic and client centered viewpoint, provide an opportunity for occupational therapy intervention beyond the removal of environmental barriers.This article describes an on-going multidisciplinary project at the Alyn Hospital in Jerusalem to enable the discharge of long-time residents to independent living in the community. The occupational therapist (OT) from Alyn is responsible for the physical adaptations in the home and together with the OT from the community Health Fund, assists the client's transition to the community in terms of physical accessibility as well as in the development of new occupational roles.