אוגוסט 2006, כרך 15, מס'3

 
 
מערכת תומכת החלטה להערכת מצב נגישות מבנים לאנשים עם מגבלות
מאת: יהודית בנדל
מילות מפתח: מערכת בקרה, מערכת תומכת החלטה
 
תקציר:
מאמר זה מתאר מערכת מידע ייחודית וניתוח נתוני נגישות. המערכת תומכת ההחלטה מאפשרת ניתוח מצב הנגישות של מבנה קיים עבור קשישים ואנשים עם מגבלות. המערכת מנתחת את דרישות הנגישות המורכבות מפרטים רבים בהם פרטים המתאימים לכל סוגי המוגבלויות, ודרישות נגישות ייחודיות עבור אנשים עם מוגבלויות ספציפיות. בנוסף, נלקחות בחשבון דרישות מגוונות לגבי סוגי מבנים שונים בהתאם לפונקציות שהם ממלאים. המערכת נבנתה על פי התפיסה שנגישות היא שילוב בין מכלול פרטים והקשרים ביניהם ולא על קיום כל פרט בפני עצמו. יתכנו צורות רבות של שילובים כאלה, על כן ניתוח רמת הנגישות הנה משימה מורכבת. המערכת הממוחשבת פועלת באמצעות סדרה של נוסחאות, ומנתחת באורח כמותי, את רמת הנגישות של כל מרכיב בפני עצמו, כמו למשל רמת הנגישות של דלת הכניסה או של המעלית, כל אחד בנפרד, וכן משקללת את הנתונים של כל המרכיבים השונים ונותנת ציון כולל לגבי המבנה כיחידה שלמה. המערכת מאפשרת גמישות לשינויים בדרישות, ושילוב חידושים טכנולוגיים.
ניתוח הנתונים הוא על פי סוג המוגבלות ועל פי סוג המבנה (בנק, מוזיאון, מבנה משרדים וכדומה). כך נלקחים בחשבון דרישות הנגישות המיוחדות עבור כל סוג של מוגבלות, והדרישות השונות לנגישות לפי הפונקציה שאותה ממלא האתר/מבנה.
ניתוח הנתונים באמצעות המערכת הממוחשבת אינו תלוי בהתרשמות סובייקטיבית של אדם, המערכת מבטיחה קבלת מידע עקבי, מעודכן, אמין ואובייקטיבי עבור בתים פרטיים או מבני ציבור בהתייחס לדרישות התקנות והתקנים, וצרכי האנשים עם מגבלות שונות.
המערכת יכולה לתרום לעבודת מרפאים בעיסוק, ליועצי נגישות, לאדריכלים ולאנשי מקצוע בתחום השיקום. המערכת ניתנת לשימוש בכל ארץ, תוך התאמה לדרישות התקנות המקומיות. היא יכולה לשמש כלי בקרה גם בתחומים נוספים שאינם נגישות פיזית.
 
Decision Support System for Evaluating Accessibility of Facilities
 
:Summary
This article describes an information system for analysis and decision support for the evaluation of facilities' accessibility for the elderly and for people with disabilities. The system is used to provide consistent, updated, reliable and objective information for accessibility audits of home and public facilities, based on the specifications of the official guideline requirements. With the existing knowledge it is adaptable and applicable as an audit tool in areas other than physical accessibility in any country.