אוגוסט 2006, כרך 15, מס'3

 
 
גישה לכול – נגישות לתפילה ולפולחן
מאת: Shoshana Shamberg
מילות מפתח: עיצוב לכול, השתתפות בקהילה
 
תקציר:
מאמר זה מציג את המצב הנוכחי של דרכי גישה למקומות של תפילה ופולחן יהודיים לצורך איתור המכשולים ושיפור הנגישות במקומות תפילה ובמקוואות לאנשים עם מוגבלויות. שיפור הנגישות של מקומות אלה יסייע לשלבם בחיי היום-יום היהודיים בקהילה. מתוארים פרויקטים שמיישמים פתרונות לנגישות משופרת ומוצעות רשימות ביקורת בעניין נגישות במקוואות ובמקומות תפילה. רשימות הביקורת יכולות לשמש לשיפור הנגישות בכנסיות ובמסגדים ולא בבתי כנסת בלבד. מרפאים בעיסוק מוצגים כאנשי מפתח מצוינים המסוגלים להעניק סיוע טכני בהערכת קשיים, ובכלל זה סילוק מכשולים סביבתיים ויישום פתרונות טכנולוגיים.