פברואר 2005, כרך 14, מס' 1

 
 
פיתוח תפקיד: יישום ללקוחות בקהילה
מאת: Victoria Schindler, Susan A.M. Baldwin
מילות מפתח: תפקידים חברתיים, מיומנויות מטלות, מיומנויות בין-אישיות, פיתוח תפקיד, סכיזופרניה
 
תקציר:
מאמר זה כולל סקירה כללית של סדרת הנחיות לעבודה קלינית, קרי "פיתוח תפקיד", תיעוד של יעילות של סדרת הנחיות זו ותיאורי מקרה שמשמשים דוגמה לשיטות שדרכן "פיתוח תפקיד" מיושם. אנשים שאובחנו כסכיזופרניים חווים הפרעה בתפקידים ובמיומנויות לעתים קרובות (Mosey, 1986; Wolfensberger, 2000; Kielhofner, 2002). "פיתוח תפקיד" (Schindler, 2002), שהוא כאמור סדרת הנחיות לעבודה קלינית, פותח כדי לתת הכוונה לנותני שירותי בריאות, כיצד לעזור לאנשים שאובחנו כסכיזופרניים לפתח תפקידים חברתיים ומיומנויות מטלה ומיומנויות בין-אישיות.
מחקר שקדם לזה (Schindler, 2002) מצא ש"פיתוח תפקיד" הוא שיטה מועילה להגברת מיומנויות מטלה ומיומנויות בין-אישיות במבוגרים הלוקים בסכיזופרניה. מאמר זה מתאר את יישומה של השיטה אצל מטופלים בקהילה המבקרים במרפאה לבריאות הנפש במסגרת חולי חוץ. מדדים כמותיים ואיכותנים שימשו לתעד את היעילות של התערבות זו. השיטות והתוצאות מתועדות באמצעות תיאורי מקרה.
 
 
Role Development: Application to Community-Based Clients
 
Summary:
This article includes a brief overview of a set of guidelines for clinical practice, Role Development, documentation of the effectiveness of this set of guidelines, and case studies that exemplify methods in which Role Development was implemented. Individuals diagnosed with schizophrenia often experience a disruption in roles and skills (Kielhofner, 2002; Mosey, 1986; Wolfensberger, 2000). Role Development (Schindler, 2002), a set of guidelines for clinical practice, has been developed to provide direction for health care practitioners to assist individuals diagnosed with schizophrenia to develop social roles and their underlying task and interpersonal skills.
In a previous study (Schindler, 2002), Role Development was found to be an effective method to increase task and interpersonal skills and social roles in adults diagnosed with schizophrenia. This article describes how Role Development was implemented with clients in a community-based outpatient mental health facility. Quantitative and qualitative measures were used to document the effectiveness of this intervention. The methods and results are documented in case study format.