פברואר 2005, כרך 14, מס' 1

 
 
פתרון בעיות יום יומיות בקרב ארבע קבוצות אנשים עם ליקויים קוגניטיביים:
מאת: יעל גוברובר, נעמי יוסמן
מילות מפתח: שיקום קוגניטיבי, ביצוע תפקודי, אבחון
 
תקציר:
כדי לבנות את התוקף המבחין של מבחן ה-Observed Tasks of Daily Living-Revised
(OTDL-R), נערכה השוואה של הביצוע בקרב ארבע קבוצות משתתפים (N="" 140). ההשערה היא כי לקבוצות אלו יהיו מיומנויות של פתרון בעיות ויכולות יום יומיות שונות אלו מאלו (מבוגרים בגיל השלישי הגרים הקהילה, מבוגרים בגיל השלישי הגרים בבתי אבות או דיור מוגן, אנשים הסובלים מסכיזופרניה ואנשים עם נזק מוחי). באמצעות ניתוח שונות עם שני משתנים (גיל ורמה השכלה) נבדקו הבדלים בסך-כול ציוניOTDL-Rבין ארבע הקבוצות. ביצועOTDL-Rהיה טוב יותר באופן מובהק אצל מבוגרים בגיל השלישי הגרים הקהילה ואילו אצל משתתפים עם סכיזופרניה, גרוע יותר מאשר אצל כל הקבוצות האחרות באופן מובהק. לא נמצאו הבדלים מובהקים אצל מהגרים בגיל השלישי הגרים בבתי אבות או בדיור מוגן או משתתפים עם נזק מוחי, גם לאחר נטרול גיל ורמת השכלה. נמצא כי ה-
OTDL-Rהוא כלי אבחון רגיש, המבוסס על ביצוע והוא בעל חשיבות למרפאים/ות בעיסוק בהערכת פעילויות אינסטרומנטאליות של חיי יום יום ומיומנויות של פתרון בעיות. מומלץ להוסיף ולחקור כדי להוסיף ולאפיין את הערך הפסיכומטרי של ה-OTDL-Rככי מתאים לשימוש בידי מרפאים/ות בעיסוק בקליניקות ובמחקר. 
 
 
Everyday Problem Solving Among Four Groups of Individuals With Cognitive Impairments: Examination of the Discriminant Validity of the Observed Tasks of Daily Living-Revised
 
Summary:
To examine the discrimnant validitiy of the Observed Tasks of Dadily Living-Revised (OTDL-R) assessment test, performance was compared across four groups of participants (N ="" 140) expected to have different problem-solving skills and everyday competencies (community-dwelling older adults, older adults living in nursing homes or assisted living facilities, individuals with schizophrenia, and individuals with brain injuries). Analysis of variance with covariates (age and education) was used to examine differences in total OTDL-R scores across the four groups. OTDL-R performance was significantly better for community-dwelling older adults and significant differences were found for older adults living in nursing homes or assisted living facilities or participants with brain injuries after controlling for age and education. The OTDL-R was found to be a sensitive performance-based assessment tool of potential importance for occupational therapists in assessing instrumental activities of daily living and problem-solving skills. Additional research is needed to more fully characterize the psychometric value of the OTDL-R for appropriate use by clinicians and researchers.