פברואר 2005, כרך 14, מס' 1

 
 
 השוואת תפקודי שיווי משקל בין ילדים ממוצא אתיופי, אשר נישאו במנשא גב, ובין ילדים ממוצא ישראלי
מאת:  בתיה אנגל-יגר, רוית סטגורה, גיא יקותיאלי, ציון יונס
מילות מפתח: שיווי משקל, אתיופים, ישראלים, Movement Assessment Battery for Children (MABC
 
תקציר:
גלי העלייה הגדולים מאתיופיה, חשפו בפני החברה הישראלית מנהגים ודפוסי התנהגות ייחודיים. אחד מדפוסים אלה הוא נשיאת הילדים על גב אמהותיהם במנשא, למשך רוב שעות היום. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם לנשיאת הילדים ממוצא אתיופי במנשא גב במשך השנתיים הראשונות לחייהם, יש השלכות על התפתחות תפקודי שיווי המשקל שלהם. ההשערה היא שבקרב ילדים אלה, תפקודי שיווי המשקל יהיו טובים יותר, בהשוואה לתפקודי שיווי משקל של ילדים ממוצא ישראלי. במחקר השתתפו 60 ילדים בגילאי 4-6 שנים. אוכלוסיית המחקר כללה 30 ילדים ממוצא אתיופי, שנישאו עד גיל שנתיים במנשא גב, ו-30 ילדים ממוצא ישראלי, שלא נישאו במנשא גב. תפקודי שיווי המשקל נבדקו על ידי תת מבחן שיווי משקל מתוך ה-Movement Assessment Battery for Children (MABC).
התוצאות, בניגוד להשערת המחקר, הראו כי לילדים ממוצא ישראלי, תפקודי שיווי משקל טובים יותר בהשוואה לילדים ממוצא אתיופי.
מסקנות: אבחוןMABCנמצא רגיש לאיתור הבדלים בתפקודי שיווי משקל בין הילדים משתי התרבויות. יתכן ששהות שהילדים ממוצא אתיופי בתוך מנשא גב למשך שעות רבות ביום, הביא לצמצום התנסותם בפעילות מוטורית במרחב ולהפחתה ביכולת תפקודי שיווי המשקל שלהם. מכאן, חשוב לבצע הערכות התפתחותיות לילדים אלה, בעיקר בכניסתם למסגרת חינוכית, לצורך איתור מוקדם של ליקויים ולמען התערבות מוקדמת.
 
 
A Comparison of Balance Functions between children of Ethiopian descent who were carried on the back, and children of Israeli Descent
 
Summary:
The large waves of Ethiopian immigration exposed Israeli society to distinctive customs and behavior patterns. One of these patterns is carrying children on their mother's backs in a back carrier throughout most of the day.
The objective of the present study is to examine whether carrying children of Ethiopian descent in a back carrier for the first two years of their life has ramifications for the development of their balance functions. The assumption is that balance functions among these children will be better than those of children of Israeli descent.
Sixty children aged 4-6 years participated in the study. The study population included 30 children of Ethiopian descent who were carried in back carriers until the age of two years, and 30 children of Israeli descent who were not carried in back carriers. Balance functions were examined using the balance sub-test of the Movement Assessment Battery for Children (MABC).
The results, opposite to the study's assumption, showed that children of Israeli descent had better balance functions than children of Ethiopian descent.
Conclusions: The MABC assessment was found to be sensitive for detecting differences in balance functions between the children of the two cultures. It is possible that the time that the children of Ethiopian descent spent in back carriers diminished motor activity experiences in the environment and lessened their balance functions. In the future, it is important to perform developmental evaluations on these children, especially when they enter an educational framework, for early detection of dysfunctions and in order to provide early intervention when it is indicated.