נובמבר 2005,כרך 14, מס' 4

 
 
תשומת-לב לילדים בעלי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה: הגישות והראיות
מאת: Helene J. Polatajko, PhD, OT(C), OT Reg, Noemi Cantin, PhD (candidate), OT Reg
 
תקציר:
מאמר זה הוא פרק מספר הרואה אור בימים אלה:   
המאמר מתאר את הצרכים של ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) וכיצד אפשר לענות על צרכים אלה. כמו כן מתוארות גישות ההתערבות המצויות בשימוש עם אוכלוסייה ונבחנות הראיות התומכות בשימוש בהן.
 
Attending to children with developmental coordination disorder: The approaches and the evidence*
 
Summary:
*This article is printed with permission by the publisher and is based on excerpts from:
Le Trouble d'Acquisition de la Coordination. Évaluation et rééducation de la maladresse chez l'enfant. Geuze, R. H., Ed. (Chapitre 5 pp 147-195).Collection Psychomotricité.  Marseille: Solal Éditeurs.[French] (invited) .(Two separate editions, one in French and one in English). ISBN 2-914513-70-4. Polatajko,H. J., & Cantin, N. (in press). Review of intervention for children with developmental coordination disorder: The approaches and the evidence.In Geuze, R. H. (Ed.). Developmental Coordination Disorder. A review of current approaches.(Chapter 5 pp 147-195). Collection Psychomotricité. Marseille: Solal Éditeurs.(Two separate editions, one in French and one in English). ISBN 2-914513-70-4