אוגוסט 2005, כרך 14, מס' 3

 
 
הפער בין האקדמיה לקליניקה: ראיות להערכת היכולת הקלינית של הסטודנטים בתקופת אמון שנייה מדריכים וסטודנטים והקשר לציוניהם האקדמיים
מאת: Beth Chiariello, Doris R. Obler and Tamara E. Avi-Itzhak
מילות מפתח: הכשרה מעשית, ציונים אקדמיים
 
תקציר:
מטרה: החשיבות והרלוונטיות של התנסות קלינית מתועדת בספרות של לימודי בריאות. ואולם,אפשר למצוא רק מעט ראיות על גורמים מנבאים להצלחה בקליניקה על הקשר שבין תפיסות עצמיות של סטודנטים לבין הערכת יכולות קליניות של המדריכים, ועל מקומם של מרכיבים בין אישיים ורגשיים בביצוע הקליני.
שיטה: שישים ושמונה סטודנטים דירגו את יכולותיהם הקליניות עם תום הקליניקה השנייה בתחום הפסיכו-סוציאלי. הנתונים הושוו להערכות מדריכיהם הקליניים וציוניהם בקורסים מדעיים, קורסי התערבות וקורסי תיאוריה.
תוצאות: קשרים מובהקים נמצאו בין דירוגי הסטודנטים והמדריכים בתחומים של: תכנון, התערבות, טיפול, פתרון בעיות והתמקצעות קלינית המדגימים פער בין ההערכות השונות. לא נמצא קשר בין הציונים באקדמיה לציונים בקליניקה.
מסקנות: התוצאות מדגימות כי היכולת האקדמית אינה מנבא טוב ליכולת הקלינית, תוצאה שאוששה כבר במחקרים אחרים. הקשר שבין הערכות המדריכים להערכות העצמיות של הסטודנטים נמצא מעניין ומצריך המשך מחקר.
 
 
THE CLASSROOM TO CLINIC GAP: EVIDENCE OF SUPERVISORS’ AND STUDENTS’ LEVEL II CLINICAL COMPETENCE EVALUATIONS AND RELATIONSHIP TO DIDACTIC COMPETENCE
 
Summary:
The importance and relevance of fieldwork education is undisputed in the health professions literature. However, limited evidence is available about predictors of fieldwork success, includingthe relationship between students' assessments of their own competence and supervisors' evaluation of students' competence. Sixty-eight professional occupational therapy students rated their own competence after Level II psychosocial fieldwork, and these data were compared to their supervisors' evaluations and their grades in science-based, intervention-based and theory-based courses. Statistically significant relationships were identified between the students' self-rating and the supervisors' evaluations in the areas of planning, intervention, treatment, problem-solving, and administration/professionalism. No consistent patterns of correlation were found between didactic grades and fieldwork scores. Results indicate that academic performance is not a good indicator of future fieldwork performance, which concurs with existing published research. The data regarding supervisors' and students' evaluations of competence reveal interesting relationships that warrant further research.
Beth Chiariello, MS OTR/L, Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Health Professions, Behavioral and Life Sciences, New York Institute of Technology, P.O Box 8000, Old Westbury, NY, 11563. echiarie@nyit.edu
Doris R. Obler, CSW, OTR/L, Associate Professor, Department of Occupational Therapy, School of Health Professions, Behavioral and Life Sciences, New York Institute of Technology, P.O Box 8000, Old     Westbury, NY, 11563. dobler@nyit.edu
Tamara E. Avi-Itzhak, D.Sc., Associate Professor, Department of Occupational Therapy, School of Allied Health and Life Sciences, New York Institute of Technology, P.O Box 8000, Old Westbury, NY, 11563.