אוגוסט 2005, כרך 14, מס' 3

 
 
השינויים בפעילויות הפנאי בקרב נשים שעברו התערבות כירורגית לטיפול בסרטן השד
מאת: שרה רוזנבלום,גלית יורמן, צורית גוטפריד, מיכל וולפרט וד"ר נועם בנימין
מילות מפתח: עיסוק בפעילויות פנאי, Mastectomy ,Lumpectomy
 
תקציר:
התפתחות הרפואה בטיפול בסרטן השד העלתה את מספר הנשים המחלימות ממנו. לאחר ההחלמה ישנן תופעות המשפיעות על היבטים שונים באיכות חיי המחלימות.
במחקרים שונים נמצא כי העיסוק בפעילויות פנאי הוא מפתח לבריאות, רווחה, תחושת שליטה והפחתה בלחצים. העיסוק בפנאי מקנה יכולת התמודדות, משמעות ומטרה בחיי היום יום.
מטרת המחקר הייתה לבחון האם חל שינוי בפעילויות פנאי בקטגוריות שונות אצל נשים שעברו התערבות כירורגית לשם טיפול בסרטן השד שהתגלה אצלן.
במחקר השתתפו 30 נשים שעברו התערבות כירורגית בעקבות גילוי סרטן השד, מאזור חיפה וצפון הארץ.
כלי המחקר היה ה-Activity Card Sort (Baum & Edwards, 2001), שפותח בארה"ב ועבר תהליך התאמה לארץ. הכלי בנוי מתמונות מצולמות של מגוון פעילויות פנאי המחולקות לקטגוריות. הנבדקת התבקשה לציין ביחס לכל תמונה את רמת ההשתתפות שלה בפעילות דהיינו: לא עשיתי מעולם, עושה עכשיו פחות, או וויתרתי.
נמצא כי אחוז פעילויות הפנאי הכללי ירד באופן מובהק (8%) לאחר ההתערבות הכירורגית בהשוואה לאחוז הפעילות לפני המחלה. יתר על כן, נמצא קשר בין גיל הנשים לאחוז פעילויות הפנאי, ככל שגיל האישה היה גבוה יותר אחוז פעילויות הפנאי היה נמוך יותר.
הבדלים מובהקים בין אחוז הפעילות לפני ואחרי ההתערבות הכירורגית נמצאו בקטגוריות הפנאי השונות. ירידה משמעותית של 16.4% חלה בקטגוריית 'פעילויות פנאי פיזי גבוה' דהיינו: שחייה, הליכה, ריקודים, אחזקת גינה וכדומה. ירידה של 7% חלה בקטגוריית פנאי פיזי נמוך (כמו עבודות יד, לימוד לקידום אישי, צילום, קריאה). בפעילויות פנאי חברתי (כמו השתתפות באירועים משפחתיים, ביקור חברים וכו') חלה ירידה של % 6.55 ובפעילויות יום- יום הקשורות לשימוש במכשירים (כמו קנית מזון, כביסה, נסיעה בתחבורה ציבורית וכו') נמצאה ירידה של 6.6%.
מתוצאות המחקר עולה כי גילוי המחלה וההתערבות הכירורגית גורמים בעקיפין לירידת איכות החיים של הנשים. לממצאים אלו חשיבות רבה לתהליכי מניעה והתערבות הרצויים בקרב אוכלוסייה זו על מנת לשפר את איכות החיים ועל ידי כך לשפר את תהליך ההחלמה מהמחלה.
שרה רוזנבלום, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905.rosens@research.haifa.ac.il
גלית יורמן, צורית גוטפריד ומיכל וולפרט היו סטודנטיות בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905.
ד"ר נועם בנימין, ביה"ח העמק, מח' כירורגית א', עפולה.
 
Changes in leisure activity participation of women after undergoing
 
Summary:
Due to medical advances the number of women who recover from breast cancer has increased. Despite this, research regarding women's quality of life once medical intervention is terminated is lacking. Studies have shown that participation in leisure activities is the key to health, well-being and perceived control, and facilitates a sense of purpose in life.
The purpose of this study was to examine whether participation in leisure activities changes in women who have undergone surgical intervention for breast cancer.
Study participants included 30 women who underwent this intervention. The study employed the Activity Card Sort (Baum & Edwards, 2001), an instrument composed of photographs depicting various leisure activities, divided into categories. Respondents rate their participation in each activity before and after surgery.
The findings indicate that overall engagement in leisure activities significantly drops (8.1%) after surgery. Significant differences were also found in the various leisure categories between activity before and after surgery. Specifically, a significant 16.4% reduction was found in 'physically demanding leisure activities' (i.e., swimming, walking) and a 6.7% reduction was found in 'leisure activities with low physical demands' (i.e., reading). Social leisure activity participation (i.e., visiting friends) was 6.55% lower, and participation in daily living activities requiring the use of appliances (i.e., shopping, laundry) dropped by 6.6%.
These findings reveal that the onset of breast cancer and subsequent surgical intervention indirectly reduces women's quality of life, highlighting the importance of preventative and therapeutic interventions in improving quality of life and facilitating recovery.