מאי 2005, כרך 14, מס' 2

 
 
To Dance on Wheels
מאת: צוק רוני, ראובני רחל, לבל דינה
מילות מפתח: טכנולוגיה מסייעת, ריקוד, כיסאות גלגלים, ריפוי בעיסוק
 
תקציר:
תחום הפנאי מזוהה כחלק בלתי נפרד מתהליך השיקום של אנשים עם מוגבלויות. ניכר כי במקצוע הריפוי בעיסוק העוסק, בין השאר, במחקר ובסיוע לקידום פעילויות הפנאי ובגיבוש תחומי העניין של אנשים עם מוגבלויות, לא מושם עדיין דגש די הצורך על פיתוחן ועל קידומן של פעילויות פנאי ספציפיות, כמו למשל ספורט אתגרי וריקוד. מאמר זה סוקר את תחום הריקוד בכיסאות גלגלים כפעילות פנאי, תוך התמקדות בסגנון ריקודי העם, שהנו הסגנון הנפוץ בקרב חוגי הריקוד בארץ. הסקירה תתמקד במהות הריקוד ובמשמעותו לאנשים עם מוגבלויות, בהתפתחות הטכנולוגיה המסייעת בריקודים של אנשים עם מגבלת ניידות ובהתפתחות ההיסטורית של הריקוד בכיסאות גלגלים תוך התייחסות למגמות השונות שאפשרו זאת. וכן יתואר אופן התאמת הריקוד לכיסאות גלגלים ויובאו קולותיהן של הרקדנים. לסיכום נידונה תרומתו והשתלבותו האפשרית של מקצוע הריפוי בעיסוק בסיוע בפיתוח ובקידום של תחום הריקודים בכיסאות גלגלים.
 
 
Summary:
The area of leisure is identified as an inseparable part of the rehabilitation process of people with disabilities. It is striking that the profession of occupational therapy, which promotes leisure activities for people with disabilities, has not yet placed enough of an emphasis on developing specific leisure activities, such as sport and dance. This article reviews dance with wheelchairs as a leisure activity, in particular Israeli folk dancing.
 
The article focuses on the essence of dance and its meaning for people with disabilities as well as describing the assistive technology that helps people who have limited mobility to dance. The history of the development of dancing on wheelchairs, and the different trends which facilitated it, are described. The views of dancers on wheelchairs and their experiences are presented as well. The contribution and possible integration of occupational therapy to help develop and promote dance with wheelchairs is discussed.