הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

מאי 2005, כרך 14, מס' 2

 
 
התאמת טכנולוגיה וסביבת עבודה ממוחשבת כמאפשרת השתתפות
מאת: שרויאר נעמי
מילות מפתח: טכנולוגיה, תוצאות, הקשרים, מוגבלות
 
תקציר:
התאמת הסביבה והטכנולוגיה נמצאה כאחד המתווכים החשובים בחזרה לעבודה ולהסתגלות לפגיעה פיזית(de Buck, Allaire & laValley, 2002; Livneh & Wilson, 2003). אימוץ עזרים וטכנולוגיות לשם תפקוד כרוך בתהליך מורכב ותלוי בגורמים אחדים: במשתמש, בהקשר הסביבתי, בעיסוק, בעזרים עצמם ובתמיכה המקצועית לאורך התהליך (Fuhrer, Jutai, Scherer & Deruyter, 2003; Lund & Nygard, 2003). התאמת סביבה היא חלק ממומחיות המרפאות בעיסוק לגשר בין היכולת התפקודית של האדם – ובין דרישות העיסוק שלו בסביבה נתונה.
מטרת המאמר לעסוק במורכבות של התאמת טכנולוגיה ואביזרי עזר לאנשים עם מוגבלות פיזית בכלל ושל התאמת עמדות ממוחשבות בפרט. המאמר מציג צורך בקביעת מדדי תוצאה מגוונים להתערבות זו. כמו כן, המאמר עוסק בפער בין הפוטנציאל שהטכנולוגיה פותחת לפני אנשים עם מוגבלות, לבין הקושי שלהם לאמץ את הטכנולוגיה.
במאמר מוצג מחקר מעקב ראשוני שנעשה בארץ, בקרב 90 נבדקים, שנה לאחר שקיבלו ייעוץ להתאמת עמדת עבודה ממוחשבת. הבדיקה כללה ראיון, תצפית ומבחן תפקוד במחשב. המאמר מציג המלצות קליניות שעלו במהלך המחקר.
 
 
Adapting Technology and a Computerized Work Station to Facilitate Participation
 
Summary:
Adapting an environment and technology has been found to be one of the important mediators in returning to work and adapting to a physical disability (de Buck, Allaire & laValley, 2002; Livneh & Wilson, 2003). Adopting assistive devices and technology in order to function entails a complex process and depends on several factors: the user, the work environment, the occupation, the assistive devices themselves and professional support throughout the process (Fuhrer, Jutai, Scherer & Deruyter, 2003; Lund & Nygard, 2003). Adapting the environment is one of the specialty areas of Occupational Therapists and links the person's functional ability to the demands of his or her occupation in a given environment.
 
The purpose of this article is to deal with the complexity of adapting technology and assistive devices for people with physical disabilities and specifically adapting computerized work stations. The article presents the need to determine varied ways in which to measures results for this intervention. The article also deals with the gap between the potential that technology offers people with disabilities and their difficulty in adopting it.
 
A follow-up study done in Israel is presented in the article. Ninety (90) subjects from all over Israel were examined one year after they received consultation regarding adapting a computerized work station. The examination included an interview, an observation and a functional test on the computer at each subject's workstation. The article presents the clinical recommendations resulting from the study's findings.