מאי 2004, כרך 13, מס' 2

 
 
היקף השימוש בכלי אבחון בריפוי בעיסוק בתחום הילדים בישראל
מאת: שרה רוזנבלום, OT, PhD ; ענת קורן, OT ; אימאן זידאן, OT ; נסר אלדין, OT ;  אילת גופר, OT ; ונעמי יוסמן, OT, PhD
מילות מפתח: ריפוי בעיסוק ילדים, הערכה, כלי אבחון סטנדרטיים, אבחוני ידיים
 
תקציר:
המחקר נערך במסגרת סמינר מחקר בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר נעמי יוסמן.
 
מטרות המחקר הנוכחי היו לבדוק את אופי ורמת ההיכרות והשימוש בכל אבחון בריפוי בעיסוק בתחום הילדים. כמו כן עסק מחקר זה בבירור עמדות המרפאים בעיסוק בדבר לשימוש בכלי אבחון סטנדרטיים. נמצא כי מבין 94 המרפאים בעיסוק שענו על השאלון 20% ויותר מכירים 12 כלי אבחון ומרבים להשתמש ב- 5 כלי אבחון. בתחום אבחונים של תפקודי ידיים נמצאו היכרות ושימוש מועטים בכלי אבחון סטנדרטיים. עמדות המרפאים בעיסוק המשתתפים במחקר הן כי לשימוש באבחונים סטנדרטיים ולשימוש בכלי אבחון לא סטנדרטיים חשיבות שווה בתהליך ההערכה. כמן כן ניכר פער בין הבנת החשיבות של כלי אבחון סטנדרטיים כאמצעי הכרחי להערכת תפקוד המטופל בריפוי בעיסוק לבין עמדת המרפאים בעיסוק בעניין הסתמכותם על אבחונים סטנדרטיים בתהליך ההערכה.
תוצאות מחקר זה ברובן מאוששות ממצאים דומים ממחקרים בעולם.
 
The Incidence of Use of Pediatric Assessment Tools Among Occupational Therapists in Israel
 
Summary:
The purpose of the present study was to investigate the nature and use of assessment tools in pediatric occupational therapy in Israel. The study included a survey of Occupational Therapists' (OTs') attitudes towards the use of standardized tests. Ninety-four OTs responded to a mailed questionnaire. Survey findings show that OTs were familiar with 12 assessment tools and used 5 of them frequently. In the area of hand-skill assessments, OTs reported only a minimal familiarity or use of standardized assessment tools. Respondents also rated the use of standardized assessment tools and non-standardized assessment at a similar level of importance in assessment. Moreover, findings provide evidence of an attitudinal disparity between the perceived importances of standardized assessment tools compared to practical reliance on these tools. The results of this survey corroborate findings from other studies around the world.
Recommendations for further research are elaborated.