נובמבר 2004, כרך 13, מס' 4

 
 
כתב ברייל וכתב רגיל: השלכות חינוכיות וטיפוליות- תיאוריה ויישום
מאת: וליד ג'רג'ורה
מילות מפתח: עיוורון מוחלט מלידה, תלמידים עיוורים רב-בעייתיים, קשיים תפקודיים בלמידת הברייל, הדפסתו וזיהויו
 
תקציר:
עיוורון מוחלט מלידה נחשב למגבלה המשפיעה, באופן קיצוני, על התפתחות מיומנויות חושיות-מוטוריות בסיסיות, מעכבת תהליכים תפיסתיים חיוניים ומשבשת את יעילותם של תהליכי אינטגרציה חושית.
ילדים הסובלים מעיוורון מלידה עשויים לפתח ליקויים תפיסתיים והתפתחותיים המשפיעים על קשת רחבה של מיומנויות מוטוריות ותפיסתיות ותפקודים עיסוקיים, ובכללם רכישת מיומנויות זיהוי טקטילי של תבניות ברייל והדפסה של כתב ברייל במכונת ברייל. ליקויים התפתחותיים הם אבני נגף של ממש העומדות לפני סיכויי ההצלחה בלמידה של תלמידים הלוקים בעיוורון מלידה ובנוסף לכך מוגדרים גם כ-"ילדים רב-בעייתיים" מבחינה תפקודית (Multi-Dysfunctional children). 
מטרת המאמר היא לתאר את קשיי התפקוד בכלל ואת קשיי הלמידה בפרט של מיומנויות ההדפסה במכונת ברייל ומיומנויות הזיהוי של כתב ברייל, בקרב תלמידי בית ספר יסודי הסובלים מליקויים התפתחותיים בנוסף למצב העיוורון המולד. המאמר כולל, בין השאר, התייחסות לבעייתיות הייחודית המאפיינת את השפות הערבית והעברית בהקשר זה.בחלקו האחרון של המאמר מוצגות כמה הצעות לביסוס דרכי התערבות הטיפולית הרצויה לילדים אלה בריפוי בעיסוק.
 
 
Braille printing versus Handwriting: Educational and therapeutic implications – theory and application
 
Summary:
Congenital blindness is considered to be an obstacle that drastically influences the development of basic sensory-motor skills, delays vital perceptual-cognitive processes and disrupts the efficiency of sensory integrative functions. Congenitally blind infants are expected to develop perceptual and developmental impairments that influence a wide range of motor and perceptual skills and occupational functions, including the acquisition of Braille tactual recognition and printing skills. These developmental impairments significantly reduce these students' chances for success, especially those suffering from additional dysfunctions and defined as "Multi-dysfunctional".
The purpose of this article is to describe the functional disabilities in general and Braille tactual and recognition and printing problems in particular, amongst multi-dysfunctional, congenitally blind elementary school children.
Braille printing characteristics unique to Arabic and Hebrew respectively are discussed, in relation to Braille learning problems. This article also proposes evidence-based intervention procedures, regarding assessment, therapy and research in occupational therapy.