אוגוסט 2004, כרך 13, מס' 3

 
 
חוויותיהם של 12 גברים עם AIDS אשר ניסו לחזור לעבודה
מאת: Brent Braverman, Christine Helfrich, Gary Kielhofner & Gary Albrecht
מילות מפתח: AIDS, שיקום תעסוקתי, ניתוח איכותני
 
תקציר:
עם בוא הטיפולים התרופתיים בשנות ה- 90', חלק מהאנשים עםAIDS חוו בריאות ותפקוד משופרים. אנשים אשר חוו תקופות ממושכות של מגבלה בעבודה משנית ל-AIDSהתחילו לחזור חזרה לכוח העבודה אך עמדו מול מכשולים רבים. מאמר זה מציג תוצאות של מחקר איכותני פרוספקטיבי על 12 גברים בעיר גדולה בארצות הברית, אשר השלימו תכנית תעסוקתית לאנשים עםAIDSוחזרו חזרה לעבודה. חמישה מתוך 12 הגברים אכן חזרו לתעסוקה בשכר. סדרה של ארבעה ראיונות נוהלו במשך שנה. תמות הקשורות לתהליך של הניסיון לחזור לעבודה וכיצד התפיסות של המשתתפים לגבי הנושאים אשר הוצגו על-ידי התמות, השתנו במשך השנה וזוהו על-ידי ניתוח תוכן. מאמר זה תורם להבנתנו של האתגרים והמרכיבים אשר משפיעים על הצלחת המאמצים לחזור לעבודה אחרי תקופת מגבלה משנית ל-AIDS.
 
 
The Experiences of 12 Men with AIDS Who Attempted to Return to Work
 
Summary:
With the advent of new pharmacological treatments during the 1990’s, some people with AIDS experienced improved health and function. Individuals who had experienced prolonged periods of work disability secondary to AIDS began to explore reentry to the workforce but faced considerable obstacles. This paper presents results of a prospective qualitative study of twelve men in a large metropolitan city in theUnited States who completed a vocational rehabilitation program for people with AIDS and explored to return to work. Five of the twelve men returned to paid employment. A series of four interviews was conducted over a year period. Themes related to the process of attempting a return to work and how the participants’ perceptions of the issues represented by these themes changed over the year were identified by content analysis. This paper contributes to our understanding of the challenges and factors affecting success of efforts to return to work after a period of disability secondary to AIDS.