נובמבר 2000, כרך 9, מס' 4

 
 
הכינוס הארצי השלישי לשיקום
מאת: נעמי הדס-לידור, אורלי בוני
 
תקציר:
בין ה- 7 ל- 8 בנובמבר נערך במרכז האירועים והכנסים של כפר המכביה ברמת-גן הכינוס הארצי השלישי לשיקום: "שיקום, הדרך לאיכות חיים". הכינוס נערך בשיתוף בין: החטיבה המקצועית השיקומית של העובדים הסוציאליים, החטיבה השיקומית בהסתדרות הפסיכולוגים, העמותה הישראלית לקידום מקצוע הריפוי בעיסוק ועמותת שקל.
מבחינתנו כינוס זה היה התנסות ראשונה בשיתוף עם המקצועות השונים העוסקים בשיקום. בלט מאד בהצגות השונות כי העבודה השיקומית מאופיינת בשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע השונים, כמו גם עד כמה העבודה השיקומית באשר היא עשויה לתרום לאוכלוסיות רבות ומגוונות. השתתפות הדיסיפלינה של הריפוי בעיסוק, שהנה שיקומית במהותה, באופן כה נרחב בכינוס זה, הן כמרצים והן כקהל, מוכיחה עד כמה תחום זה מהווה נדבך חשוב בעבודתנו, אם כי עדיין לא מוצג דיו במסגרות ובפורומים רב-מקצועיים.