נובמבר 2000, כרך 9, מס' 4

 
 
מדור טכנולוגיה: רשמים מכנס "טכנולוגיה ואנשים עם מוגבלויות"
מאת: איריס אדטו-בירן
 
תקציר:
"במקום שבו הטכנולוגיה המסייעת פוגשת את עידן המדע".
כנס“Technology and Persons with Disabilities”הוא כנס בינלאומי, אשר מאורגן על-ידי:California State University Norhridge (Disabilities C-Sun)ומתקיים מדי שנה בלוס-אנג'לס. השנה נערך הכנס (זו הפעם ה- 15) בין התאריכים 20-25/3/2000. היומיים הראשונים כללו סדנאות שהוגדרו כטרום כנס, וארבעת הימים הנותרים כללו הרצאות ותערוכה.
בכנס השתתפו כ- 4000 אנשים מ- 50 מדינות, ביניהם אנשי מקצוע מדיסיפלינות שונות, אשר עוסקים בתחום הטכנולוגיה המסייעת (מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, אנשי חינוך, רופאים, עובדים סוציאלים ועוד) ואנשים עם מוגבלויות המשתמשים בטכנולוגיה מסייעת.
הכנס עסק בהיבטים שונים של טכנולוגיה מסייעת–Assistive Technology(AT), הן מנקודת המבט של המשתמשים ואנשי המקצוע העוסקים בתחום זה, והן מנקודת המבט של המפתחים והיצרנים של האביזרים והתוכנות. כמו כן הוצגו היבטים תחוקתיים לשימוש ב-ATבקרב אוכלוסיית הנכים בארה"ב.