נובמבר 2000, כרך 9, מס' 4

 
 
שיקום גפה עליונה לאחר אירוע מוחי לפי מודל המערכות ומודל Motor Relearning: תיאור מקרה
מאת: אורית שגב-יעקבובוסקי, שירה ילון-חיימוביץ
מילות מפתח: שיקום גפה עליונה, אירוע מוחי, מודל המערכות, מודל Motor Relearning
 
תקציר:
מודל המערכות הינו מודל כללי בריפוי בעיסוק המציג את המורכבות והדינמיות של האדם. מודלMotor Relearningהינו מודל יישומי בריפוי בעיסוק לשיקום גפה עליונה לאחר אירוע מוחי. במאמר יוצג תיאור מקרה שידגים את תהליך ההתערבות לפי מודלים אלו.