נובמבר 2000, כרך 9, מס' 4

 
 
היקף השימוש במחשבים בטיפול בריפוי בעיסוק בישראל בשנת 2000
מאת: סמדר בירנבוים
מילות מפתח: מחשבים, טכנולוגיה מסייעת
 
תקציר:
מטרות המחקר הנוכחי היו לבדוק את היקף השימוש במחשבים בטיפול בריפוי בעיסוק בישראל ולהציע דרכים לקידום הנושא. נמצא כי 71% מהמרפאים בעיסוק שענו על השאלון משתמשים במחשב בטיפול. המטרות הטיפוליות העיקריות הן התנהגותיות (העלאת שיתוף פעולה ומוטיבציה לשיקום) ועבודה קוגניטיבית. התחומים בהם נפוצים ביותר שימושי המחשב הם התחום הפיסיקלי והשיקומי, והתחום בו נעשה השימוש המועט ביותר הוא התחום הגריאטרי. הסיבות העיקריות לחוסר שימוש במחשבים הן חוסר ידע כללי במחשבים וחוסר ידע ספציפי בשימושי המחשב בריפוי בעיסוק. הקשיים העיקריים של המשתמשים במחשבים בטיפול הם חוסר ידע על שימושי המחשב בריפוי בעיסוק ומחסור בתוכנות. עם זאת, העמדות כלפי השימוש במחשבים בטפול הן חיוביות וכן נמצא קשר חיובי בין העמדות לבין השימוש בפועל במחשבים בטיפול. הנעשה בישראל מושווה ונמצא דומה לנעשה באנגליה ובארה"ב וכן מוצגות דרכים להכנסת מחשבים לטיפול בריפוי בעיסוק ולקידום השימוש בהם.