אוגוסט 2000, כרך 9, מס' 1+2

 
 
מדור טכנולוגיה: שלוש אמהות - דרכים חדשות ופתרונות חדשניים לטיפול בתינוק
מאת: שושנה גולדברג-מאיר, דבורה רויטמן
 
תקציר:
הצרכים המיוחדים של אישה עם נכות ומקומה של הטכנולוגיה המסייעת בתחום זה, מוכר כתחום שיקומי ייחודי בריפוי בעיסוק(Rogers, 1999; Rogers, 2000).
נשים עם נכויות בכלל ונשים עם נכויות שרוצות להיות אמהות בפרט, עומדות בפני מערך מורכב ורחב במיוחד של קשיים ואתגרים בביצוע פעילות היומיום שלהן.
במדור זה תיאור של פתרונות הכללים טכנולוגיה מסייעת עבור אמהות עם נכות המבקשות לטפל בתינוקם ביתר עצמאות. תיאורים אלה הנם דוגמה מוצלחת למציאת דרכים להתגבר על קשיי תפקוד בשילוב טכנולוגיה מסייעת מותאמת לצרכים ולהרגלי חיים של הפונות.
הפתרונות הטכנולוגיים המוצגים הנם פרי עבודתם המשותפת של צוות מרפאים בעיסוק וצוות מתנדבים טכניים מומחים. הפתרון הנבחר נקבע ונבנה בשיתוף פעולה מלא עם האמהות עצמן (גולדברג-מאיר וברק, 1999).