אוגוסט 1999, כרך 8, מס' 3

 
 
תקציר מאנגלית: הערכה של מערכת לזיהוי דיבור (Speech Recognition) לאנשים עם מוגבלויות, המשתמשים במחשבים
מאת: נעמי גפן, שלמה זלמן ג'סל, תמר וייס
 
תקציר:
מחקר זה השווה מערכת לזיהוי דיבור עם שיטות אחרות לכתיבה במחשב בקרב מבוגרים עם מוגבלויות. הנבדקים אומנו להשתמש במערכת זיהוי הדיבור. הנתונים נאספו במהלך ארבעה עד שמונה מפגשים שנמשכו בין 30 ל60- דקות כל אחד. נמדדו מהירות ודיוק ההכתבה וההדפסה וכן צויינו העדפות המשתמשים. בהתחלה ביצעו הנבדקים עם המוגבלויות את המטלה לאט יותר ובצורה פחות מדוייקת לעומת קבוצת הביקורת. תוך חמש שעות אימון נצפה שיפור ניכר בביצוע של שתי הקבוצות. המהירות המירבית והדיוק שהושגו על ידי הקבוצה עם המוגבלויות היו עדיין נמוכות יותר מאלו של קבוצת הביקורת, אך עם זאת, מהירות ההדפסה של הנבדקים עם המוגבלויות הגיעה ל-30 מילים בדקה. בשתי הקבוצות המהירות שהושגה בשיטת זיהוי הדיבור היתה גבוהה באופן ניכר מאשר בהדפסה. לקבוצה עם המוגבלויות, הדיוק בהכתבה לא הגיע לרמת הדיוק של הדפסה באצבע אחת או בשימוש ב-Joy Stick, המוחזק ביד או בפה. יותר מחצי מהנבדקים העדיפו את שיטת זיהוי הדיבור, על פני השיטה שהיו מורגלים בה. לאלה שאינם יכולים להשתמש במחשב בעזרת מקלדת רגילה או שרמת הביצוע שלהם עם מקלדת היא איטית, מערכת זיהוי הדיבור עשויה להיות חלופה מועילה.