אוגוסט 1999, כרך 8, מס' 3

 
 
מכתב למערכת: חומר למחשבה – האם בעברית מסתירים את הכתב? הריפוי בעיסוק כדיסיפלינה בעלת גופי ידע וכלים לניתוח הכתיבה
מאת: דניאלה אפרים
 
תקציר:
הכותבת מותחת ביקורת על הקביעה המקובלת כי בשעת כתיבה בעברית אנו מסתירים באמצעות היד הכותבת את הכתוב. לטענתה קביעה זו אומצה בקלות רבה מדי ומבלי שנבדקה באופן אמפירי ובאמצעות מגוון כלים ומסגרות ידע. הכותבת קוראת לקהילת המרפאים בעיסוק לקחת ביקורת זו כאתגר ולשוב ולבדוק הנחות נוספות המתייחסות לשוני בין עברית לשפות אחרות לאור המידע העדכני שנאסף בשנים האחרונות בנושא התפתחות ולמידה מוטורית. מערכת העתון מברכת את הכותבת על הצגת הנושא ומזמינה תגובות של קהל הקוראים.