אוגוסט 1999, כרך 8, מס' 3

 
 
השפעת מידת ההפרעה בסביבת למידה על רכישת מיומנות מוטורית בקרב ילדים – סקירת ספרות ומחקרים בתחום 
מאת: טל ירוס ויעל גוברובר
מילות מפתח: למידה מוטורית, זכרון והעברה, הפרעות בקונטקסט
 
תקציר:
מטרת מאמר זה היא להציג מושגים בסיסיים בלמידה מוטורית ולהרחיב את הדיון על אחת מהתיאוריות המרכזיות כיום בתחום זה, הפרעות בקונטקסט. למידה מוטורית מתייחסת למערך של תהליכים פנימיים המתרחשים בעקבות אימון או התנסות שמביאים לשינויים יחסית קבועים בהתנהגות מוטורית(Schmidt, 1988). בתחום הלמידה המוטורית, שני הקריטריונים המהווים אינדיקציה ללמידה הם יכולת האדם לשחזר את הנלמד (מבחן זכרון) ויכולתו לבצע את המטלה הנלמדת בסביבה שונה או עם שינויים קטנים (מבחן העברה). כמרפאות בעיסוק מטרתנו העקרית בטיפול היא לאו דווקא שיפור ביצוע המטלה בזמן הטיפול, אלא בעיקר שיפור התפקוד בעתיד בסביבתו הטבעית של המטופל. בכדי ליצור תנאי רכישה שיפיקו שחזור והעברה מרביים, המרפאה בעיסוק צריכה להעזר בידע מתחום הלמידה המוטורית.
אחד הגורמים הקשורים למבנה וצורת האימון שנחקר בהרחבה, בהקשר זה של למידה מוטורית, הוא ההפרעות בקונטקסט. המונח הפרעות בקונטקסט מוגדר כאינטראקציות/הקשרים בין משתנים סביבתיים הנוכחים בעת תהליכי הלמידה והשפעותיהם על זכרון והעברת המיומנויות.(Battig, 1979)דן בהשפעת הסביבה על תהליכי הזכרון וכיצד קושי הנוצר על ידי סביבת הלמידה משפיע על עוצמת הזכרון של המטלה הנלמדת. לטענתנו, סביבת למידה קשה, המאלצת את הלומד להשתמש בתהליכי פתרון בעיות רבים, יעילה יותר לתהליכי זכרון והעברה מסביבת למידה קלב.
מאמר זה סוקר מחקרים בתחום זה שנעשו בשנים האחרונות בארץ. בעזרת הצגת שלושה מחקרים, מתוארת שיטת המחקר המקובלת בתחום ומוצגות השאלות העקריות שנחקרות וכיצד הן נבדקות. תוצאות מחקרים אלו מראות שהשפעת הפרעות בקונטקסט אצל אוכלוסיית ילדים שונה מזו שנמצאה אצל מבוגרים, ועדיין לא ברורה. המחקרים נוטים להראות כי הפרעה רבה, כזו שאולי היתה יעילה ללמידת תנועות אצל מבוגרים, לא יעילה לילדים. יתכן שעל מנת להפיק תועלת מהשפעת הפרעות בקונטקסט על תהליכי הלמידה, דרושה רמת בשלות קוגניטיבית מסויימת. ממצאים אלו גם מעלים בספק את היכולת ליישם כרגע את מסקנות המחקרים שבדקו את נושא ההפרעות בקונטקסט אצל אוכלוסיות בסביבה הטיפולית. מחקרים נוספים יוכלו לתת תשובה לשימוש בעקרונות תיאוריית ההפרעות בקונטקסט באוכלוסיות מגילאים שונים ובסביבה הטיפולית.