נובמבר 1996, כרך 5, מס' 4

 
 
תקציר מאנגלית: השפעת הפרעת קצב (ADD), עם או ללא היפראקטיביות, על ביצוע משימה מוטורית בקרב ילדים עם פיגור שכלי קל
מאת: ג'רי האן מרקוביץ
 
תקציר:
מאמר זה מתמקד בהשפעת המשתנה הבלתי תלוי "הפרעת קשב (ADD), עם וללא היפראקטיביות", בקרב ילדים בעלי פיגור שיכלי קל (בני 8-13 שנים), על ביצוע משימה מוטורית. עקב העובדה שילדים רבים בעלי פיגור קל מגלים סימנים שלADD, הייתה חשיבות לקבוע האם הנחקרים הינם בעליADDאו לא, ואז לבדוק האם משתנה זה השפיע על ביצועיהם, במסגרת המחקר.
שאלון למורי הנחקרים, המבוסס על רשימת סימפטומים שלADD(עם או ללא היפראקטיביות), עוצב. ניתוח תוצאות המחקר מצביעות ש -ADDהשפיע באופן מובהק על ביצועיהם של הנחקרים במשימות הדרושות במחקר.