נובמבר 1996, כרך 5, מס' 4

 
 
תוקף מבנה למבחן ה - Allen Cognitive Level (ACL): הקשר בין רמה קוגניטיבית לזריזות וקואורדינציה מוטורית אצל חולים מבוגרים בדיכאון
מאת: רבקה כרמל, נעמי כץ, אילן מודעי
מילות מפתח: קוגניציה, תאורית ליקוי קוגניטיבי, איטיות פסיכומוטורית, חומרת דיכאון
 
תקציר:
מטרת המחקר בחלק המוצג פה היתה מתן תוקף מבנה למבחן ה -Allen Cognitive Level (ACL), בבדיקת אי הקשר לזריזות מוטורית וקואורדינציה אצל חולים בדיכאון. ההנחה היא שתפקוד ב-ACLמצביע על יכולת קוגניטיבית שאינה מושפעת מזריזות וקואורדינציה מוטורית. בנוסף נבדקו מתאמים עם מבחנים קוגניטיביים נוספים הבאים לבדוק תוקף קריטריון למבחן ה-ACL.
אוכלוסיית המחקר כללה 30 חולים הסובלים מדיכאון אשר אושפזו בבי"ח גהה ונבדקו בקבלה לאשפוז ולפני שחרור. כלי המחקר כללו מספר כלים בתחום הקוגניציה (ACL,Block Design, ו-Digit Symbolמתוך ה-WAIS), זריזות ידיים (Purdue Pegboard), וחומרת דיכאון באמצעות שאלון עצמיBeck Inventory, ושאלון אותו ממלא מטפלHamilton scale. הממצאים מראים עליה בביצוע מבחנים קוגניטיביים וזריזות ידיים מקבלה לשחרור וירידה בחומרת הדיכאון. ביצוע ב-ACLהיה גבוה מלכתחילה אך זמן ביצועו ירד באופן מובהק. נמצא חוסר מתאם בין ה-ACLומדד זריזות וקואורדינציה, עובדה התומכת בהשערת המחקר ונותנת תוקף מבנה למבחן ה-ACL. לעומת זאת נמצאו מתאמים בינוניים מובהקים עם המדדים הקוגניטיביים, עובדה הנותנת תוקף קריטריון למבחן בדומה למחקרים קודמים. זמן ביצוע מבחן ה-ACLנמדד לראשונה במחקר זה ומומלץ להוסיף מדד זה לאבחון.