אוגוסט 1996, כרך 5, מס' 3

 
 
מערכת אבחון בריפוי בעיסוק פסיכיאטרי: ממצאי מחקר
מאת: דינה שליף ונעמי כץ
מילות מפתח: אבחונים קוגניטיביים, השלכתיים, תפקוד עיסוקי, סכיזופרניה
 
תקציר:
מאמר זה מציג מערכת אבחון כוללנית בריפוי בעיסוק פסיכיאטרי, הבנויה מכלים קוגניטיביים, תפקודים עיסוקיים והשלכתיים. ממצאי מחקר על 230 חולי נפש שאובחנו בבית חולים טלביה בירושלים במשך תקופה של כ6- שנים מוצגים במאמר. התוצאות מצביעות על ירידה בתפקוד אצל חולים רבים, ולפי הנתונים, ירידה זו החלה זמן מסוים לפני האשפוז, עובדה המצביעה על חשיבות איתור מוקדם של סמני מחלה. לא נמצאו מתאמים גבוהים בין חלקי האבחון השונים, ממצא זה מחזק את ההנחה, שכל אבחון בודק תחום ויכולת שונים, ולכן חשוב להעביר את מערכת האבחון כולה כדי לקבל תמונה רחבה ומקיפה עד כמה שניתן.
מודגש הצורך באבחון ראשוני מקיף, המאפשר תכנון טיפול והתערבות בהתאם. תאור מקרה של חולה מדגים את חשיבות האבחון. בסיכום מובאות המלצות להמשך מחקר שיתמקד בתוקף ניבוי של האבחונים השונים לתפקוד חולים בתקופת השיקום הראשונית ולטווח ארוך.
אנו ממליצות לערוך אבחון מקיף למטופלים, אשר בחלקו יכול להתאים בשלבים ראשונים, כגון יכולות קוגניטיביות והשלכתיות, ובחלקו יתאים יותר לקראת תכנון תוכנית שיקומית, כגון שאלוני תפקוד עיסוקי.