פברואר 1996, כרך 5, מס' 1+2

 
 
סקירת ספרים
 
סקירת ספרים
 
תקציר:
       ·         ילדי המלאח: הפיגור התרבותי אצל ילדי מרוקו ומשמעותו החינוכית / ר. פוירשטיין ומ. רישל. המחלקה לעליית ילדים ונוער, הסוכנות היהודית, מוסד סולד למען הילד והנוער, ירושלים תשכ"ג (הספר אזל ומצוי רק בספריות ובאוספים פרטיים)
       ·         בשדה חמד / עורך אורח: פרופ' דוד צוריאל. בטאון לשאלות חינוך והוראה, שנת השלושים ושש, חוברת א-ב, תשנ"ג.
       ·         Don’t accept me as I am. Helping “retarded” people to axcel / Reuven Feuerstein, Yaacov Rand & John E. Rynders. New-York & London:
                 Plenum Press. 1988
       ·         The dynamic assessment of retarded performers: The Learning Potential Assessment, Device, theory, instruments and techniques /    
                 ReuvenFeuerstein, in collaboration with Yaacov Rand and Mildred B. Hoffman. Baltimore: University Park Press, 1979.
       ·         Instrumental Enrichment. An intervention program for cognitive modifiability / Reuven Feuerstein. In collaboration with Yaacov Rand, Mildred
                 B. Hoffman & Ronald Miller. Baltimore: University Park Press, 1980.
  • Interactive Assessment / Hayood, H. & C., Tzuriel, D. (Eds.). New-York: Springer-Verlag. 1992