פברואר 1996, כרך 5, מס' 1+2

 
 
טיפול קבוצתי על ידי "העשרה אינסטרומנטלית" עם אוכלוסייה הסובלת מסכיזופרניה
מאת: אילת מתן ונעמי הדס-לידור
מילות מפתח: טיפול קוגניטיבי דינאמי, קבוצה, חולה נפש, שיקום

 
 
תקציר:
המאמר מתאר טיפול קוגניטיבי דינאמי בעזרת כלי "העשרה אינסטרומנטלית" עם קבוצת אנשים הסובלים מסכיזופרניה ונמצאים במרכז שיקום בקהילה.
המאמר מציג את הקבוצה, את הרציונל של הטיפול בה ב"העשרה אינסטרומנטלית", את מהלכה ושתי דוגמאות טיפוליות. בסופו של המאמר מוצגות תוצאות הטיפול.