פברואר 1996, כרך 5, מס' 1+2

 
 
התיאוריה הקוגניטיבית דינאמית עפ"י פוירשטיין ויישומה בתחומי הטיפול השונים בריפוי בעיסוק
מאת: נעמי הדס לידור
מילות מפתח: הגישה הקוגניטיבית דינאמית, פוירשטיין, ריפוי בעיסוק
 
התיאוריה הקוגניטיבית דינאמית עפ"י פוירשטיין ויישומה בתחומי הטיפול השונים בריפוי בעיסוק
מאת: נעמי הדס לידור
מילות מפתח: הגישה הקוגניטיבית דינאמית, פוירשטיין, ריפוי בעיסוק
 
תקציר:
המאמר סוקר בקצרה את עקרונות הגישה הקוגניטיבית דינאמית שפותחה על ידי פרופ' פוירשטיין ועמיתיו בשנות החמישים והשישים: את עקרונותיה, גישת הטיפול הנגזרת ממנה ואת כלי הטיפול שלה.
בהמשך מוסבר במאמר הרציונל של השימוש בשיה זו בתחומים השונים של הטיפול בריפוי בעיסוק וסקירת היישומים השונים הנעשים בה בארץ.