הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

נובמבר 1995, כרך 4, מס' 4

 
 
סקירת ספרות
מאת: נעמי כץ
 
Summary
A Model of Human Occupation: Theory and Application / Second edition, 1995 (pp. 388). Gary Kielhofner, Baltimore: Williams  & Wilkins.p