נובמבר 1995, כרך 4, מס' 4

 
 
מודל עיסוק אנושי: סקירה של מושגים עדכניים
מאת: Gary Kielhofner, תורגם לעברית על ידי עדינה הרטמן-מאיר ונעמי כץ.
מילות מפתח: תיאוריה בריפוי בעיסוק, מודלים ליישום, מערכות דינמיות
 
תקציר:
מודל העיסוק האנושי הוא מודל תיאורטי שנועד ליישום על ידי מרפאים בעיסוק. התיאוריה מספקת דרך חשיבה אודות התנהגות עיסוקית ואי-תפקוד עיסוקי של אדם, כתוצאה ממחלה, טראומה, מתח או גורמים אחרים. כמודל יישומי הוא מספק מסגרת לאיסוף נתונים על מצב המטופל ולבחירת מהלך טיפול.
המודל מתמקד במניעים לעיסוק, הכנסת דפוסי התנהגות עיסוקית לשגרה וסגנונות חיים, ובהשפעת הסביבה על ההתנהגות העיסוקית. המיקוד הזה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של המרפא בעיסוק לאיכות חיי האדם מהיבט עיסוקי.
המודל פורסם לראשונה לפני חמש עשרה שנה (Kielhofner, 1980; Kielhofner & Burke, 1980; Kielhofner, Burke, & Heard, 1980) והוצג בצורה מלאה יותר
ב-A Model of Human Occupation: Theory and Application (Kielhofner, 1985)p .
מהדורה שניה ומחודשת (Kielhofner, 1995) מכילה מספר שינויים והבהרות, אשר משקפים חידושים בתיאוריה אינטרדיסיפלינרית, ממצאים מחקריים והארות מהקליניקה. מאמר זה סוקר מושגים ורעיונות עיקריים של המודל העדכני, כפי שמופיעים במהדורה החדשה. המאמר נכתב על ידי Kielhofner במטרה לאפשר תירגומו לשפות שונות ופירסומו בכתבי עת מקצועיים בשפות אלו. במדור סקירת ספרים מופיעה סקירת המהדורה השנייה של הספר מודל עיסוק אנושי.