הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

ריפוי בעיסוק וטיפול בדמנציה

 
 
 
דמנציה - תיאור התופעה והשלכותיה על התפקוד
דמנציה היא תסמונת הנובעת ממחלה של המוח, בדרך כלל כרונית או מתקדמת במהותה, שחלות בה הפרעות במספר רב של תפקודים מוחיים עליונים ובכללם: זיכרון, חשיבה, התמצאות, הבנה, יכולת חישוב, יכולת למידה, שפה ושיפוט. הליקוי מלווה לרוב בהידרדרות בשליטה הרגשית, בהתנהגות החברתית או במוטיבציה. הדרישה העיקרית לאבחנה של דמנציה היא פגיעה של הליקויים בפעילות היומיומית.
במידה שהתסמונת מופיעה כתהליך פרוגרסיבי (מתקדם) היא מכילה כמה שלבים:
בשלבים הראשונים אפשר שהחסר הקוגניטיבי היחיד יהיה ליקוי בזיכרון, למרות שאפשר לראות סימפטומים אחרים כמו שינוי באישיות, ירידה בהרגלים, ביכולת העבודה, בשימוש בכסף, בעבודות הבית, בקריאה, כתיבה, בעיסוק בתחביבים וכן שינוי ברגש.
בשלב הביניים מחמירים הרס האישיות והאינטלקט ונראים סימפטומים משניים מנטאליים כמו דיכאון ומחשבות שווא. כמו כן חלה ירידה בהתמצאות ובתובנה למצב והתפקוד היומיומי אובד בהדרגה.
בשלב המתקדם ניתן להבחין בשינויים קוגניטיביים חמורים, כולל חוסר התמצאות בזמן ובמקום, חוסר בזיהוי של אנשים מוכרים, אי שליטה בצרכים, אי מודעות לסביבה וחוסר יכולת מוחלט לטיפול עצמי.
 
תפקיד המרפא/ה בעיסוק בטיפול באדם הדמנטי
מטרות הטיפול
בבואנו לטפל באדם דמנטי בריפוי בעיסוק מטרת העל שלנו היא לסייע לאדם להגיע לרמת ביצוע של תפקודים ותפקידים שונים כך שתהא הגבוהה ביותר האפשרית. הטיפול בריפוי בעיסוק באדם הסובל מדמנציה ישאף תמיד לשמר את מעורבותו של האדם בשגרת היומיום, להבנות ולארגן את יומו, לתת מטרה ומשמעות לחייו, לספק הזדמנויות לאינטראקציה עם אחרים ולשפר הערכה עצמית, כבוד עצמי, והנאה.
מתוך מטרה זו נרצה להשיג בעבודתנו:
 • שיפור איכות חיים – על ידי השגת ערנות, מתן חוויה משמעותית, פעילות מהנה והגדרת מסגרות שייכות ותמיכה חברתית.
 • עיכוב הנסיגה בתפקוד – על ידי עבודה לחיזוק יכולות קוגניטיביות, תחושתיות ומוטוריות  ושימור דפוסי ביצוע והרגלים קיימים במסגרת תהליך הדמנציה.
 • חיזוק תחושת העצמי – על ידי פנייה אל הרגש, חיזוק תחושת הביטחון העצמי והערך העצמי, העלאת זיכרונות, מתן תפקידים ואחריות והתאמת פעילות המאפשרת הצלחה ותחושת שליטה.
 • מאחר והאדם הדמנטי לא ישיב לעצמו עם הזמן מיומנויות שאבדו, מספק הריפוי בעיסוק במסגרת הטיפול גם הדרכה ותמיכה גם למלווים ומשפחה(Caregivers)על מנת שאלו יצליחו בהתאמת שגרת יום אשר תאפשר השתתפות ומעורבות מרביות בפעילויות מוכרותומספקות.
גישות הטיפול
 • גישות פסיכוסוציאליות - גישות אלו מדגישות את העבודה מול האדם הסובל מדמנציהומכוונות לחיזוק תחושת העצמי בעיסוקיו ובחייו. דוגמאות לגישות כאלו הן:Client Centered, Selfhood, Validation, Narrativeועוד.
 • גישות קוגניטיביות תפקודיות - גישות אלו מכוונות לשיפור ושימור היכולות והעיסוקים הקוגניטיביים של האדם עם הדמנציה, הנפגעים ראשונים. מטרת העבודה בגישות אלו היא עיכוב הנסיגה ומיצוי היכולות הקוגניטיביות ותרומתן האפשרית לביצוע עיסוקי מספק. דוגמאות לגישות כאלו הן: Cognitive Disability, Reality Orientationועוד.
 • גישות סנסומוטוריות – גישות אלו מעצימות את השימוש בחושים ובגופו של האדם עם הדמנציה ומכוונות לפיצוי על חסרים, לויסות דרגת עוררות ומעורבות בפעילות ולמתן חוויה משמעותית, מהנה ומספקת אשר תשפר את איכות החיים. דוגמאות לגישות כאלו הן:Ross, Snoozlan, Aromatherapyועוד.
 
אבחונים
מטרות האבחון בטיפול באדם עם הדמנציה הן למפות ולבדוק את הדפוסים ומיומנויות הביצוע של האדם בתחומי העיסוק השונים ומתוך מיפוי זה להסיק לגבי עוצמות וחולשות בתפקודו העיסוקי. המידע המתקבל מאפשר להתאים ולהמליץ על פעילויות מתאימות, אופני ביצוע ודרכי התמודדות אשר יאפשרו מעורבות והשתתפות של האדם בסביבת חייו.
המרפא/ה בעיסוק משתמש/ת במגוון של כלי אבחון פורמאליים וסטנדרטיים המקובלים בגריאטריה ובתחום הטיפול הקוגניטיבי ולצידם בכלים בלתי פורמאליים, כמו תצפיות וראיונות. כמו כן נעשה שימוש באבחונים ספציפיים אשר פותחו על ידי מרפאים בעיסוק על פי מודלים ותיאוריות מקצועיים.
 
מסגרות הטיפול
בעבודתו מתייחס המרפא בעיסוק לדרכים ליזימת פעילויות, לחלוקת משימות מורכבות לשלבים מאפשרים, למתן רמזים מכוונים להתנהגות רצויה ולהתאמת סביבת האדם הדמנטי כך שתהא סביבה מאפשרת, מסייעת ובטוחה.
הטיפול באדם עם דמנציה נעשה במסגרות שונות בקהילה ובבית, במרכזי יום ובמוסדות אשפוז שונים והוא יכול להיות פרטני או קבוצתי.
דוגמאות לפעילויות שונות בטיפולי ריפוי בעיסוק הן:
 • פעילויות עשייה ממוקדת – בישול, קוסמטיקה, עבודות יד וכיו"ב.
 • פעילויות לגירוי קוגניטיבי – חידונים, משחקי מילים, פעילויות התמצאות וכיו"ב.
 • פעילויות ביטוי אישי – תנועה, מוסיקה, ציור ואומנות, דרמה וכיו"ב (לרוב בשיתוףעם תרפיסטים מתחומים רלוונטיים).
 • פעילויות העלאת זיכרונות.
 • פעילויות תרפיה ייחודית כמו גינון טיפולי, טיפול בבעלי חיים וכיו"ב.
כל הפעילויות מקושרות לתכנים משמעותיים, הנבחרים מתוך עולמו האישי של כל מטופל.
 
עבודה מול משפחות ו–Caregivers
הלחץ והעומס הפסיכולוגי הכרוכים באובדן ההדרגתי של בן/בת הזוג או ההורה יחד עם הצורך המעשי היומיומי בטיפול עשויים להיות קשים מנשוא עבור הגורם המטפל באדם עם הדמנציה. לאור עובדה זו מהווה העבודה עם ה- Caregiversחלק בלתי נפרד מהטיפול. במסגרת התייחסות הריפוי בעיסוק למטפלים ניתן להם מידע על המחלה על מנת שיבינו כיצד זו משפיעה על התנהגות האדם עם הדמנציה ומתוך כך ילמדו כיצד הם יכולים לסייע בתפקודו ובשימור איכות חייו. בנוסף למידע מספק הריפוי בעיסוק גם כלים לטיפול באדם, כגון מכשירים ומתקנים להתאמת הסביבה הפיזית, עזרי תפקוד שונים וערכת פעילות מותאמת לדמנציה.
כמו כן עובד הריפוי בעיסוק עם המטפלים על השגת איזון בין הטיפול באדם עם הדמנציה לבין הטיפול בעצמם. טיפול זה כולל מנוחה, אוורור ותמיכה בהתמודדות עם הקשיים ביומיום ובכלל. ההנחה היא שללא איזון זה והתייחסות זו לאדם המטפל לא ניתן לתת טיפול הולם ויעיל לאדם עם הדמנציה.
העבודה עם ה- Caregiversתיעשה הן במסגרת קבוצות תמיכה, סדנאות והרצאות והן בייעוץ פרטני.
 
ייעוץ והדרכה
במסגרת עבודת הריפוי בעיסוק עם דמנציה מעורב המקצוע גם בייעוץ והדרכה במרכזי יום, במוסדות טיפוליים שונים, בהכשרות צוותים מטפלים ומנהלים בתחום. נושאי ההדרכה הם מגוונים ורבים ומתמחים בעיקר בעיצוב סביבה, התאמת פעילות, פתרונות לבעיות התנהגות וכיו"ב. כמו כן מבצעים מרפאים בעיסוק הערכות בית ותפקוד בקהילה ונותנים ייעוץ והדרכה אישית בנושאי התמחותם.
 
איך לפנות?
בכדי ליצור קשר עם מרפא/ה בעיסוק ניתן:
 • לפנות לרופא המטפל באדם עם הדמנציה לקבלת הפניה או הכוונה.
 • לפנות למכוני ריפוי בעיסוק בקהילה, השייכים לקופות החולים.
 • לפנות למרכזי יום או למועדוני קשישים באזור המגורים.
 • לפנות לבתי חולים אזוריים או למוסדות דיור שונים.
 • לפנות לסוכנויות שירותי סיעוד.
 • לפנות לעמותת האלצהיימר הישראלית.
  
קישורים בתחום
 • www.alz-il.net – אתר עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל.
 • www.alzheimers.orgAlzheimer's Disease Education & Referral Center - אתר הארגון האמריקאי לאלצהיימר.
 • www.geocities.com/hotsprings/5342 - קישור מאתר עמותת האלצהיימר הישראלית למאמרים העוסקים במחלת האלצהיימר, דמנציה, הזדקנות, דרכי טיפול ותמיכה בחולה ובמשפחתו וחדשות בנושאי מחקר ותרופות.
 • http://www.doctors.co.il/  - מנוע חיפוש ישראלי למידע רפואי – חיפוש המילה אלצהיימר יוביל למאמרים שונים, חדשים וישנים בנושא וכן לפורומים רלוונטיים.
 • www.eshelinfo.org.il – האתר של אש"ל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל.
 • www.dorot-net.co.il – אתר "דורות" – ארגון לקידום השירות לאוכלוסייה המבוגרת. האתר מאפשר חיפוש מידע וקישורים נוספים לאתרים בעולם אשר עוסקים בדמנציה ואלצהיימר.
 • http://www.isot.org.il/news_main.asp?page_id=17&id=24 - הפורום לטיפול בזקנה בריפוי בעיסוק
 
דף זה נכתב על ידי הגב' דבי להב (MA, OT), מרפאה בעיסוק ראשית – מרכז פסיכו-גריאטרי ע"ש מרגהולץ וגב' ורד מרזר (B.O.T), מרפאה בעיסוק ואחראית צוות תעסוקה – מרכז רמת גן לאלצהיימר ע"ש סטוצ'ינסקי.