הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

ריפוי בעיסוק והתאמות ארגונומיות למבוגרים

 
 
 
מידע כללי:
"ארגונומיה" או "גורמי אנוש" הם גופי ידע רב-תחומיים, המתייחסים לשכיחות פגיעות, גורמי סיכון מדידים ומדידות אנטרופומטריות של קבוצות אוכלוסייה. הארגונומיה מציעה עקרונות התערבות לעיצוב ואפיון פעילות או עבודה ולעיצוב סביבת העבודה והתאמתה ליכולות ומגבלות אנושיות של האדם.
 
ארגונומיה כוללת התייחסות לשלושה תחומים:
 • הפעילות: על כל מאפייניה השונים - פיזיים, קוגניטיביים, תחושתיים, סנסוריים-תפיסתיים ונפשיים-חברתיים.
 • האדם הפועל/העושה: גיל, מין, גובה, יכולת קוגניטיבית, כושר פיסי ועוד.
 • הסביבה:ארגון הסביבה (ריהוט, מיכון), מידת הגמישות וההתאמה שהיא מאפשרת ומרכיבים כלליים כמו האם זו סביבת חוץ או פנים, מידת הרעש, אבק, תאורה, גורמים מסיחים וכו'.
 
מטרתו של ייעוץ ארגונומי היא לזהות גורמי סיכון שכיחים בסביבת העובדים או התלמידים ולאפשר להם לתפקד ביעילות בסביבתם תוך שמירה על בריאותם והימנעות מפגיעות הקשורות למאפייני עבודתם . כמו כן, ייעוץ ארגונומי מסייע לעובדים שנפגעו לשוב למקום עבודתם ולהתאימו לצרכיהם או להתאים לצרכיהם מקום עבודה חדש.
 
תפקיד הריפוי בעיסוק בייעוץ הארגונומי:
ארגונומיה היא גוף ידע רחב מאד המחייב עבודה בצוות רב-מקצועי, הכולל מגוון מטפלים ואנשי מקצוע מתחומים נוספים: פסיכולוגיה תעסוקתית, הנדסה והנדסת אנוש, ארכיטקטורה או עיצוב, רפואה, פיזיותרפיה ועוד. בתוך מכלול זה ישנה למקצוע הריפוי בעיסוק תרומה ייחודית לייעוץ הארגונומי הנובעת ממספר גורמים:
 • השאיפה להתאמה בין האדם, עיסוקו והסביבה על מנת לקדם תפקוד ובריאות הינה בבסיסו של מקצוע הריפוי בעיסוק ולכן תחום הארגונומיה תואם את גוף הידע וערכי המקצוע.
 • בשל מעורבות הריפוי בעיסוק בהתאמה בין האדם העיסוק והסביבה מפתחות המרפאות בעיסוק הבנה מעמיקה לגבי השפעתו של מצב חולי או מגבלה על מידת התפקוד של האדם. הבנה זו מתבססת גם על תחומי הידע הבאים העומדים לרשות כל מרפא/ה בעיסוק: אנטומיה, פיזיולוגיה, קינזיולוגיה, תפקודים קוגניטיביים וסוציאליים ועוד.
 • כל מרפא/ה בעיסוק מתמחה מתחילת לימודיו/ה בניתוח עיסוק על כל מרכיביו. ניתוח עיסוק מתייחס תמיד גם לסביבה וגם לפועל בה בנוסף על התייחסות מעמיקה למאפייני העיסוק עצמו. ניתוח עיסוקים עומד בבסיסו של כל ייעוץ ארגונומי מקצועי.
 
ייעוץ ארגונומי לבוגרים עובדים:
הייעוץ הארגונומי לעובדים מיועד ל:
 1. עובדים שחשים שסביבת עבודתם ו/או מאפייני עבודתם לא מתאימים ליכולתם ופוגעים בתפקודם, ביעילותם ו\או בבריאותם.
 2. מעבידים המעונינים לשפר את התאמת הסביבה ומאפייני העבודה של עובדיהם לשם מניעת בעיות עתידיות ולשם ייעול עבודתם ושמירה על בריאותם.
 3. עובדים שנפגעו אך מיועדים ומעונינים לשוב לעבודתם הקודמת וסובלים כיום משינוי ביכולותיהם או ממגבלה תפקודית זמנית או קבועה שבגללה יזדקקו לשינויים והתאמות של תחנת העבודה שלהם ומאפייני עבודתם (כולל מי שחוזר לעבודה חלקית).
 4. אנשים עם מגבלה או עובדים שנפגעו וסובלים כיום ממגבלה ומעונינים או מיועדים להתחיל לעבוד או ללמוד במקום חדש וזקוקים להתאמת תחנת העבודה שלהם ומאפייני העבודה ליכולותיהם (כולל עבודות "מוגנות" או חלקיות או שנעשות בבית).
 5. מעסיקים של עובדים המתוארים תחת מספרים "3" ו – "4".
 
מה כולל הייעוץ הארגונומי לעובדים הניתן ע"י מרפא/ה בעיסוק?
הייעוץ הארגונומי מיועד לכל סוגי מקומות העבודה, הלימודים, הבית וכן מקומות המיועדים לפעילות פנאי כמו גנים או מלונות. הוא כולל בחירה מתוך שירותים מגוונים מקובלים:
 1. הייעוץ כולל את הגדרת מאפייני הלקוח, הגדרת גורמי סיכון ובעיות של הלקוח וזיהוי מטרותיו לשיפור אופן ותנאי עבודתו.
 2. הייעוץ כולל זיהוי של גורמי סיכון לפגיעות טראומטיות (כמו החלקה) אך ההתמקדות היא בעיקר בפגיעות מצטברות עקב עבודה בתנוחות או תנועות לא נכונות, הפעלת כוח לאורך זמן, מכשור וידיות המעוצבים באופן מזיק ו/או המייצרים ויברציה, רעש, חוסר אוורור מתאים, תאורה לא מותאמת וגורמים הקשורים למאפייני הארגון של העבודה או לאספקטים קוגניטיביים. כמו כן הייעוץ כולל התייחסות למרכיבים רגשיים-חברתיים, מרכיבי לחץ נוספים בעבודה ומאפיינים נוספים הקשורים למקומות עבודה ייחודיים.
 3. ניתוח מרכיבי העיסוק של כל עבודה לגביה מתבצע ייעוץ ארגונומי וחלוקתם למרכיבים הכרחיים ומשניים. קביעת סדרי עדיפויות למרכיבי עבודה בהם מתחייב שינוי ומרכיבי עבודה שכיחים פחות בהם ניתן לדחות ביצוע שינוי או לוותר עליו.
 4. ייעוץ לגבי השינויים שיש לערוך בסביבת העבודה ומאפייני הביצוע של העבודה על מנת לקדם יעילות העבודה ובריאות העובדים.
 5. הדרכות קבוצתיות ואישיות של עובדים בנושא עבודה נכונה המקדמת יעילות ובריאות. קבוצות אלה כוללות הנחיה לקידום פתיחות לשינויים בהרגלי העובדים.
 6. ניהול קבוצות תאום של מעסיקים ועובדים לגבי התאמת מקום העבודה וסדרי העדיפויות של ביצוע התאמות ושינויים במקום העבודה מול הלחצים והתביעות החיצוניות והפנימיות לייצור וביצוע בפניהם עומדת הנהלת המפעל או החברה.
 7. ליווי עובדים החוזרים לעבודה בעקבות פגיעה ובעקבות שיקום תוך מעקב לגבי הצורך בהתאמות נוספות על אלה שנעשו, טרום חזרת העובד, במאפייני העיסוק שלו ובמאפייני סביבתו.
 8. עריכת אבחוני כושר עבודה סטנדרטיים לעובדים שנפגעו או המיועדים לעבודה חדשה על מנת לבחון את התאמתם לעבודה החדשה.
 
 
דף מידע זה נכתב על ידי: אורית פלמון MS, OTR החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה, מרכז רפואי "לין", שירותי בריאות כללית, חיפה.