מה זה ריפוי בעיסוק?

 
 
 
ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות הנסמך על גופי ידע ממדעי: העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות. במהותו עוסק המקצוע בקידום בריאות ואיכות חיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים. מרחב העשייה המקצועית מתקיים בכל מקום שבו אנשים חיים ופועלים, כאשר העיסוק האנושי על כל מרכיביו מהווה מוקד מרכזי וייחודי המנחה את העשייה המקצועית. מטרת ההתערבות בריפוי בעיסוק היא לעודד אנשים להשתתף, להיות מעורבים, ולקחת חלק בעיסוקים משמעותיים, בפעילויות ובתפקידים שונים בכל גיל ובכל מצב בריאות, וכן לקדם שינויים חברתיים שיאפשרו הכללה של אנשים במארג החיים. עיקר העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק מתמקדת בטיפול באנשים שעקב מחלה, פגיעה, מוגבלות כלשהי או כל סיבה אחרת, שבגינה אינם נוטלים חלק בעיסוקים שונים בעלי משמעות ותכלית בעבורם. מרפאים בעיסוק נותנים שירות לכלל האוכלוסייה על פני רצף החיים - מלידה ועד זקנה ועל פני רצף הבריאות - מבריאות עד מחלה. ההתערבות המקצועית ניתנת באופן פרטני או קבוצתי במסגרות שונות כגון: מסגרות רפואיות, חינוכיות או רווחה בקהילה, בחברה ו/או בחיק המשפחה וככל האפשר בסביבת החיים הטבעית, וכן עוסקת בהנגשת המרחב הציבורי והפרטי. מרחב העשייה המקצועית כולל: הערכה ואבחון, טיפול, שיקום, קידום בריאות, מניעה, הנגשה, ייעוץ והדרכה, מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית ומחקר. ההתערבות המקצועית נבנית בהתאמה אישית בשיתוף האדם, המשפחה והסביבה, כוללת התייחסות לשלושה ממדים עיקריים והשילוב ביניהם: האדם, העיסוק והסביבה.

ברמת האדם - איתור וניתוח יכולות מול קשיים במטרה לבחור דרכי התערבות ייחודיות; ברמת העיסוק - איתור פעילויות ועיסוקים מותאמים לאדם, ניתוח הדרישות והתנאים הנחוצים להשיגם והנגשתם לאדם; ברמת הסביבה - איתור והתאמת מגוון הסביבות השונות המשפיעות על תפקוד ועל השתתפות האדם, למשל: תכונות העולם הפיזי, החברתי והתרבותי.

כמו כן עוסקים המרפאים בעיסוק בהתאמת מכשירים ואביזרים, כגון: התאמת מכשירי שיקום וניידות, סדים, חבישות לחץ ועוד; וכן חשיפה לטכנולוגיות חדשות מסייעות ושימוש באמצעים מתחומי הארגונומיה והנגישות. ביצוע שינויים והתאמות בסביבות החיים השונות שבהן מתנהל האדם מאפשרים הורדת חסמים, ומהווים גורמים מסייעים לשיפור מידת ההשתתפות של האדם בקהילתו. כל זאת במטרה לאפשר לכל אדם, ככל האפשר, הזדמנות להתמודד עם משימות היום-יום ולהגיע לתפקוד עצמאי מרבי בכל פעילות או עיסוק שהוא בוחר ו/או רוצה לבצע.
 
 
מה צריך כדי להיות מרפא בעיסוק?
מקצוע הריפוי בעיסוק הינו מקצוע אקדמי, הנלמד כיום בארץ באוניברסיטאות ירושלים , תל-אביב חיפה, במכללת מבחר ובקריה האקדמית אונו. הלימודים כוללים תקופות הכשרה מעשיות ולימודים תיאורטיים. תואר ראשון מקנה תעודה ממשרד הבריאות המכירה במעמד כאיש שירותי הרפואה, והתארים המתקדמים מאפשרים להעמיק את הידע המקצועי ואת המחקר בנושאים הקשורים במקצוע.על פי חוק מנפיק משרד הבריאות תעודה לעיסוק במקצוע ריפוי בעיסוק. לצורך כך מבקשי התעודה לעמוד בבחינה ממשלתית. לפרטים נוספים לחץ/י: תעודת מקצוע. גם במהלך העבודה מרפאים בעיסוק מקבלים הדרכה מקצועית ומשתתפים בקבוצות עניין מקצועיות.
 
כישורים בסיסיים הדרושים ממרפא בעיסוק:
א. היכולת להשתמש בפעילות מכוונת למטרה ובעיסוק משמעותי ללקוח ככלים טיפוליים לקידום בריאות ורווחת הלקוח.
ב. היכולת לסייע ללקוח לחקור, להשיג ולשמור על איזון במטלות היומיומיות ותפקידי החיים הנדרשים ממנו בבית, בעבודה ובשעות הפנאי.
ג. היכולת להעריך את השלכות הסביבה הפיזית והרגשית על תפקוד הלקוח והפעלתה באופן המאפשר לו תפקוד והשתלבות חברתית מיטבית.
ד. היכולת להתגמש ולהתאים את הטיפול לכל תחום עניין משמעותי ללקוח.
 
מרפאים בעיסוק עושים שימוש בכל הכישורים האלה על מנת לאפשר ללקוחותיהם תחושת עוצמה ויכולת לבחור ולקבל החלטות על מנת להשיג יעדים אישיים ואורח חיים הכולל תפקוד, בריאות ורווחה הטובים ביותר עבורם. לקוד האתי של המרפאים/ות בעיסוק לחץ/י: קוד אתי.
 

 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear