הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

בית הספר לריפוי בעיסוק - הדסה הר-הצופים

 
 
האוניברסיטה העברית ירושלים, הפקולטה לרפואה, לימודים לתואר ראשון ותארים מתקדמים.
 
בית הספר לריפוי בעיסוק בירושלים משוייך לאוניברסיטה העברית מחד, ולהסתדרות מדיצינית הדסה, מאידך. בתור שכזה נהנה בית הספר מחסות אקדמית וקלינית של שניים מהמוסדות המובילים בתחומם. היתרון של חסות משולבת זו בא לידי ביטוי בתחומים רבים בינהם תכני הקורסים הנלמדים, שילוב בין לימודים עיוניים ומעשיים, סגל ההוראה והמחקר, וכן הקשר ההדוק שבין האקדמיה לשטח. בבית הספר קיימים לימודים לתואר בוגר וכן לימודים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטור).
 
לימודים לתואר בוגר
לביה"ס לריפוי בעיסוק, של האוניברסיטה העברית והדסה, תכנית לימודים שבסיומה מקבל הסטודנט תואר ראשון - בוגר בריפוי בעיסוקB.O.T.. משך הלימודים שלוש שנים וחצי.
 
שנת הלימודים הראשונה עיונית בעיקרה וכוללת תקופת הסתכלות בעבודת השדה. בשנים הבאות משולבים הלימודים העיוניים בהכשרה קלינית, בכל תחומי הריפוי בעיסוק, במסגרות טיפול ברחבי הארץ.
בתכנית לימודי הבוגר כלולים שלושה תחומי ידע מרכזיים: מדעי הריפוי בעיסוק, מדעי הרפואהומדעי החברה וההתנהגות. נדבך חשוב בבניית תפיסה מקצועית הוא השילוב בין אמנות הטיפול, ידע מקצועי ומחקר קליני. פיתוח אמנות הטיפול נעשה באמצעות תהליך ההדרכה - יעוץ במהלך שלוש שנות הלימודים, קורסים ליישום עקרונות הטיפול וההכשרה הקלינית ביחידות הטיפול ברחבי הארץ.
 
למידע נוסף: ניתן לפנות אל  מזכירות בית הספר   בטלפון 02-5845302.
 
לימודים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטור)
לימודי המוסמך החלו בשנת 1990, כמסלול במדעי הרפואה. עם סיום הלימודים מקבלים הסטודנטים תוארMScמהאוניברסיטה העברית. תוכנית המוסמך מציעה שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי, הכולל שנתיים של לימודים וביצוע תיזה מחקרית. למסלול זה מתקבלים בכל שנה כ- 15 סטודנטים בעלי תואר בוגר ממקצועות שונים. המסלול השני הינו יישומי, ללא תיזה, והינו מיועד לבעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק בלבד.
 
לימודי הדוקטורט החלו בשנת 1996. במהלך 2002 סיימו שניים מהסטודנטים את המסלול וכיום לומדים לתואר דוקטור שבעה תלמידי מחקר בשלבים שונים.
 
סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים זכאים לקבל פטור מתשלום שכר הלימוד. סכום הפטור נקבע מדי שנה על ידי הפקולטה לרפואה, בהתאם לציוני הסטודנט.
 
המסלול שמציעה האוניברסיטה העברית לתארים מתקדמים בריפוי בעיסוק הינו הראשון מסוגו בארץ. מסלול זה תורם רבות לקידום המקצוע בארץ, מבחינה קלינית ומדעית. חלק מהממצאים מתוך עבודות הסטודנטים מוצגים כדרך קבע בכנסים מקומיים ובינלאומיים.
 
למידע נוסף: ניתן לפנות אל  מזכירות בית הספר   בטלפון 02-5845302.
 
 
Hebrew University - Jerusalem Faculty of Medicine School of Occupational Therapy of Hadassah Medical Organization and the Hebrew University
 
 
(Baccalaureate Studies (B.O.T
The student’s completion of the curriculum offered at the School of Occupational Therapy of the Hebrew University and Hadassah Medical Organization earns him a baccalaureate degree in occupational therapy (B.O.T). The program involves 3.5 years of study.
 
The first year of studies encompasses primarily theoretical studies and includes a period of fieldwork observation. In the following years theoretical studies are integrated with clinical training in all areas of occupational therapy given in clinical settings located all over Israel. Emphasis is also placed on expanding the students’ knowledge and in providing the tools for students to do so independently through participation in theory and research seminars.
 
The curriculum of the baccalaureate degree program includes three major areas of learning: Occupational Therapy Sciences, Medical Sciences and Social and Behavioral Sciences.
 
An important stage in the development of professional perspective is the integration between the art –of practice , professional knowledge, and clinical research. The development of the art of practice is accomplished through an ongoing supervisory processthroughout the 3.5 years of study, courses for the application of f treatment principles, and by clinical training provided in treatment facilities throughout the country.
 
(.Advanced Degrees (M. Sc., Ph. D
The masters level program was introduced in 1990 as a tract in the Medical Sciences department. Completion of the program earns the student a Master of Science – M.Sc. from the Hebrew University.
 
Two study tracts are available: the first is a research tract that includes two years of study and the completion of a research thesis. The second tract is a clinical course of study (without a thesis requirement), intended only for individuals who hold a bachelor’s degree in occupational therapy.
 
Starting in 1996, the first group of students began studies towards their doctoral studies. During 2002, two of the students received their Phd degree. Currently, seven doctoral students are in various stages of their studies.
 
The masters and doctoral programs contribute greatly to the development and progress of the profession in the country, from both a scientific and clinical perspective. Some of the findings resulting from students’ works have been presented at international conferences.

More details in The schools site

 
המידע באחריות המפרסמים