עמוד הביתהחוג לריפוי בעיסוק - אוניברסיטת תל אביב
 

בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, לימודים לתואר ראשון ותארים מתקדמים.
 
מידע כללי:
החוג לריפוי בעיסוק הוא חלק מביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש שטייר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. החוג  נוסד בשנת 1985. הלימודים בחוג מכשירים מרפאים בעיסוק באבחון, הערכה, חינוך, שיקום וטיפול באוכלוסיות מגוונות, ומקנים מיומנויות של מחקר בתחום.
מסלולי לימודים:
החוג מקיים מסלולי לימודים לתואר "בוגר", "מוסמך", לימודי תואר שלישי,  "לימודי-תעודה" ו"לימודי המשך"
מיקום:
החוג ממוקם בבניין ריימונד, בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב.

ראש החוג: דר' נאווה רצון.
 
לימודים לתואר בוגר

מטרות הלימודים:
מטרת הלימודים היא להכשיר מרפאים בעיסוק לאבחן לטפל ולשקם אנשים במגוון מצבים של בריאות, מוגבלות וחולי שהביצוע העיסוקי שלהם נפגע בעקבות ליקוי מולד, ליקוי בהתפתחות, טראומה או משבר, תהליכי גיל, חסך תרבותי ועיסוקי, ולאורך כל מעגל החיים, מינקות לזקנה.
קבלה ללימודים:
מתקבלים ללימודים מועמדים על פי ציון התאמה יורד שמתעדכן מדי שנה. הציון מורכב משילוב של ציוני תעודת הבגרות והמבחן הפסיכומטרי. חישוב ציון זה ניתן לביצוע ובדיקה באתר האינטרנט של האוניברסיטה. החל משנת הלימודים תשס"ה הגיל המינימלי לקבלה יעמוד על 20 שנים.
תנאי קבלה והרשמה מפורטים ב"חוברת מידע למועמדים" של אוניברסיטת תל-אביב המופיעה מדי שנה לקראת שנת הלימודים, או במענה קולי ממוחשב של המשרד למרשם באוניברסיטת תל-אביב, 03-6428555. 
 
משך ומבנה הלימודים:
הלימודים לקראת התואר "בוגר בריפוי בעיסוק" (.T.O.B)הם במסלול מורחב (חד-חוגי)  וכוללים קורסים תיאורטיים, מעשיים ולימודים קליניים, ונמשכים ½3שנים (7 סמסטרים). מערכת הלימודים קבועה לכל תלמידי החוג, אין צורך ברישום לקורסים פרט לקורסי-בחירה. הקורסים בחוג פתוחים לתלמידי החוג לריפוי בעיסוק בלבד.
כל תלמיד חייב להשלים במהלך לימודיו 4 שעות שנתיות (סה"כ 120 שעות) של קורסי-בחירה בחוגים השונים באוניברסיטה, עד לקבלת התואר.  

שיטת הלימודPBL:
החל משנה"ל תשס"ג 2002-3 משלב החוג לריפוי בעיסוק שיטת למידה חדשנית המבוססת על תיאורית למידה למבוגרים. החוג באוניברסיטת תל אביב הוא הראשון שמיישם שיטת הוראה חדשנית זו בתכנית לימודים של ריפוי בעיסוק בארץ, למידה על בסיס בעיות (problem based learning–PBL). שיטת הוראה זו המעודדת למידה עצמית ואינטגרטיבית המכוונת על ידי הסטודנטית עצמה, חלקה נעשית בקבוצות קטנות (problem based Tutorial–PBT)ומבוססת על פתרון בעיות ותיאורי מקרה. 

תוכנית הלימודים:
מקצוע הריפוי בעיסוק משלב בתוכו ידע ממקצועות הרפואה, החברה והפסיכולוגיה. בשנת הלימודים הראשונה רוכש התלמיד בעיקר ידע תיאורטי בסיסי מדעי המהוה תשתית לקורסים הייחודיים בהמשך. בשנים הבאות נוספים קורסים ייחודיים למקצוע יחד עם קיום שלושה מחזורים של לימודים קליניים בתחומים השונים. עם סיום החובות לתואר הראשון הבוגר זכאי להכרה במעמד המקצועי של מרפאים בעיסוק מטעם משרד הבריאות.
 
 
לימודים לתארים גבוהים
 
לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" או "מוסמך בריפוי בעיסוק"
מטרות הלימודים:
הלימודים לתארים גבוהים נועדו לפתח, להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומים התיאורטיים והמקצועיים ולהכשיר אנשי מקצוע למטרות מחקר, חינוך והתערבויות קליניות.
 
רישום וקבלה:
לתוכנית המוסמך בריפוי בעיסוק רשאים להירשם בעלי תואר בוגר (BOT, BA, BSc) בריפוי בעיסוק, ובעלי תואר בוגר מתחומים אחרים אשר סיימו לימודיהם בתכניות הסבה לריפוי בעיסוק באוניברסיטאות תל אביב וחיפה, והעומדים בדרישות הכלליות של אוניברסיטת תל אביב והפקולטה לרפואה לקראת לימודי התואר השני.
יתקבלו תלמידים אשר הציון הממוצע שלהם בלימודי הבוגר הוא 80 לפחות.
לתוכנית המוסמך למדעי הבריאות רשאים להירשם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" שאינם בוגרי ריפוי בעיסוק אשר סיימו לימודיהם בציון ממוצע 85 לפחות, לאחר שקיבלו הסכמתו בכתב של מנחה מהחוג להנחותם ובאישורו של יועץ החוג, ובכפוף לפרק "דרישות קדם ולימודי השלמה" בתקנון המדרשה.
הקבלה תיקבע על ידי ועדת קבלה ובאישורה. קבלת תלמיד לתכנית תתבסס על ממוצע ציוני תואר ראשון, ניסיון מקצועי, תרומה אקדמית וריאיון אישי.
 
היקף הלימודים:
היקף הלימודים הוא כ- 450 שעות הוראה, כ- 32 נקודות זכות. לפחות שני שליש מתוך התכנית יילקח מתוך הקורסים של התכנית. היתר יכולים להילקח ממבחר הקורסים הקיימים בפקולטה לרפואה ובפקולטות אחרות באוניברסיטה.
על הסטודנט להתייעץ עם ראש התכנית לפני בחירת הקורסים.

החל משנה"ל תשס"ו פותח החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב מסלול ללא עבודת תזה (מסלול 401):
מכסת השעות במסלול ללא תזה - 41 ש"ס. סטודנטים במסלול זה מחויבים בהגשת פרויקט בתום הקורס. במסגרת הפרויקט יבחר הסטודנט סוגיה מאחד התחומים של מקצוע הריפוי בעיסוק, יגדירה, יעגן אותה בספרות מקצועית מתאימה, יבדוק כיצד הנושא בא לידי ביטוי בקליניקה (תצפיות, ראיונות) יגדיר פתרונות לבעיה ויתנסה ביישום אחד הפתרונות. הסטודנטים יחויבו להשלים 90 שעות עבודה לפרויקט.
 
דרישות התכנית: השתתפות בקורסי יסוד - חובה - 18 ש"ס, קורסי בחירה - 23 ש"ס, סה"כ 41 ש"ס. פרויקט הגמר יהיה בהיקף המקובל בתוכניות מלע"ג אחרות באוניברסיטה, וכפי שיקבע ע"י הועדה לתואר שני. הפרויקט  ייעשה בהנחיית אחד ממורי המדרשה וציונו יקבע כממוצע בין הציון שנתן המנחה לבין הציון שיינתן ע"י בודק נוסף שיקבע ע"י הועדה לתואר שני.
  קורסי חובה הייחודיים לתכנית: סמינר פרויקט, קורס ניהול, אתיקה ( בשנה ב' ) , הוראה המבוססת על תאורי מקרה (PBL) - סה"כ 12 ש"ס.
קורסי חובה משותפים עם המסלול הרגיל: מגמות תאורטיות בריפוי בעיסוק, אבחון וההערכה בריפוי בעיסוק, סדנת כתיבה, כתיבה מדעית - סה"כ 7 ש"ס.
 
דרישות לקבלת התואר:
- סיום בהצלחה של כל הקורסים שנלמדו
- הגשת פרויקט גמר
 
ציון הגמר:
הציון הסופי ישוקלל כדלקמן:
ממוצע ציוניו של הסטודנט בקורסים      80%
ציון פרוייקט הגמר                             20%
 
 
לימודים לקראת תואר דוקטור בפילוסופיה (Ph.D) במדעי הרפואה
המבקשים להירשם יפנו לחוג בריפוי בעיסוק. רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר "מוסמך במדעי החיים והרפואה", "דוקטור לרפואה",או תואר אשר יימצא שקול לתואר מוסמך במדעי החיים והרפואה, שסיימו לימודיהם בציון משוקלל של 80 לפחות, ובציון 85 לפחות בעבודת הגמר.
 
המידע באחריות המפרסמים