גיליונות משנת 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ריפוי בעיסוק באוכלוסייה במצבי מצוקה - תיאור מקרה של סדנת התבגרות ומיניות באוריינטציה תפקודית לנערות השוהות בהשמה חוץ-ביתית
An Occupationally Oriented Sexuality and Maturation Workshop for at Risk Female Adolescents Staying in an Out-Of-Home Placement
 
מאת: מרב פורת
מילות מפתח: נערות במצבי סיכון, גיל התבגרות, מיניות, ריפוי בעיסוק 
 
לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract
המשך...
 
 
הערכת התרומה של אביזרי עזר שהותאמו לזקנים החיים בקהילה בפריפריה
The Contribution of Adaptations of Assistive Devices to Community Dwelling Older Adults
 
מאת: מיכל גברט ונעמי שרויאר
מילות מפתח: עמדות כלפי אביזרי עזר, בטיחות הבית, פחד מנפילות, קשישים*, התערבות בריפוי בעיסוק 
 
לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract
המשך...
 
 
תפקוד ניהולי והשתתפות – קשרים והבדלים בקרב ילדים עם וללא קושי בתפקודים ניהוליים
Executive Functions and Participation – Associations and Differences among Children with and without Executive Functions' Deficits 

מאת: לימור רוזנברג, קרין גלסברג שחר, אורית ברט
מילות מפתח: שאלון השתתפות (CPQ), שאלון מיומנויות ביצוע (PSQ), מבחנים לתפקודים ניהוליים 
 
לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract
המשך...
 
 
הערכת צרכים לפיתוח פרויקט בנושא הנגשת שירותי ריפוי בעיסוק ליוצאי אתיופיה
Access to Occupational Therapy Services for Ethiopian Immigrants - A Needs Assessment for Project Development 
 
מאת: איריס אברה ברוך, תמי בר שליטא
מילות מפתח: קהילה אתיופית, הגירה, מדע העיסוק, כשירות תרבותית, אי צדק עיסוקי, ריפוי בעיסוק

לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract
המשך...
 
 
The Meaning of Occupational Therapy Training and Employment for Ultra-Orthodox Jewish Women
משמעות הלימודים והעבודה בריפוי בעיסוק עבור נשים יהודיות בנות המגזר החרדי 
 
Authors: Anat Elbaz-Schneiderman, Hadass Goldblatt, Naomi Josman
Key words: Cultural diversity, female, students, occupational therapy, qualitative research, Ultra-orthodox community, women, Judaism 
 
לתקציר המאמר באנגלית לחצו: abstract
לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
המשך...
 
 
מדור נקודת ראות
מאת: גב' אביבה פריד ותמר פלי אלטיט 
המשך...
 
 
מדור ממבט אישי
מאת: אוסנת 
המשך...
 
 
דבר מערכת הIJOT - יולי 2019
המשך...