פגיעות ראש

 
 
איך יכולים מרפאים בעיסוק לעזור לי אחרי פגיעת ראש?

פגיעת ראש היא פגיעה רב ממדית, הנגרמת ממחלה או מפגיעה ישירה ומשפיעה על כל תחומי החיים.
 
 
 
כתוצאה מפגיעת הראש ניתן לראות ולחוות שינויים בתפקוד בהשתתפות ובהתנהגות כמו לדוגמה:
- קשיים בפעולות הקשורות לזמן ולמרחב: בלבול בהתמצאות, קושי לאמוד זמן או להתחייב ולעמוד בזמנים, לנהל יומן
- דחיינות: קושי ליזום-ולהתחיל או להתמיד-ולסיים פעולות יום יום בשגרת הבית, העבודה והפנאי
- קשיים בארגון: איבוד חפצים אישיים בתכיפות גבוהה, קושי לתכנן ולהוציא לפועל משימות ומטלות בתחומי החיים השונים, קושי להתנהל עם כסף
- קושי לתפעל מכשירים וחפצים כמו טלפון, מחשב, טאבלט, שלט
- ליקויים בתקשורת בין אישית הקשורים לקשיים בפיענוח והבנה של שפה, קודים חברתיים, מחוות, הבנת מצבים והקשרים.
- נסיגה בהשתתפות ובתפקוד
- שיבוש או איבוד מיומנויות שהיו אוטומטיות כמו לסדר תיק, לבשל, לנהוג, לקרוא, להסתרק, להתגלח.
- שינוי באישיות: פוגעים ומעליבים אחרים, לא מתחשבים, פועלים בפזיזות – מגיבים אחרת מהצפוי. 
 
 
תהליך הטיפול אצל המרפא/ה בעיסוק שלך יתייחס לכל השינויים שאתה חווה ויכלול:
 
 
שירות הערכה, טיפול וחוות דעת מקצועיות של מרפאים בעיסוק אפשר לקבל:
• בקופות החולים במכונים בקהילה או בשירות טיפולי בית – בהפניית רופא
• בבתי החולים במחלקות כלליות, במחלקות שיקום ובאשפוזי יום – בהפניית רופא
• במגזר הפרטי: במכונים ובקליניקות ובטיפול בבית הלקוח – בהפניית רופא או בהפנייה עצמית
 
 

 
דף מידע זה נכתב על ידי יעל ניסן, מרפאה בעיסוק מ.ר. 14-91846
מרכזת תחום רפואה כללית וקהילה בשירות הארצי לריפוי בעיסוק במשרד הבריאות