הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

חברי הוועד

 
 
סגנית יו"ר העמותה וממלאת מקום יו"ר העמותה: נע'ם (נגם) ג'השאן חדאד
מנכ"ל העמותה: בתאל זמורה 
מזכירת העמותה: דורית שפירא
גזברית: חייקי זינגרביץ
 
חברות הועד: אסנת בר חיים ארז (נציגת הקריה האקדמית אונו), דפנה ארדיטי, חן כהן, נוגה זיו (נציגת אוני' תל אביב), לילא עיסא, נטע קלנר, מיכל אורפז ציפריס, שני שפע (נציגת פורום אבחונים).
 
נציגות הסטודנטים: דנה לוין, תאיר שיתיאת, רוני עזר, פזית בר-חי.
 
מערכת כתב העת IJOT: 
עורכת ראשית: בתיה מרום OT, PhD
עורכות: אסתי נעים-פלד MSc,OT, סוניה מאיר MSc,OT
מדור מבט אישי: נעמי הדס לידור OT, PhD
מדור נקודת ראות מקצועית: תמר פלי אלטיט MSc,OT
מדור טכנולוגיה: שרון קירשנר OT, PhD 
עורכות לשוניות:  ורדה איתן (עברית), שרינה גולדסטנד OTR,MSc (אנגלית)
אחראית הפקה: מיטל קורמן OT.MSc
 
רו"ח: אורי אמסטרדמר
עו"ד: אוסי (יוסף) מנובלה
מנהל אתר: עמר עזריאל